Na kłopoty standaryzacja, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Na kłopoty standaryzacja, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
FTBS 2020,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Standaryzacja w bankowości spółdzielczej to nie tylko sposób na redukcję kosztów, ale i działanie, którego celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania zarówno poszczególnych organizacji, jak i całych zrzeszeń. W jakim stopniu unifikacja procesów w lokalnym sektorze finansowym może przyczynić się do poprawy skuteczności jego funkcjonowania, w szczególności w obecnych, kryzysowych uwarunkowaniach? Kwestia ta była przedmiotem kolejnych prezentacji podczas czwartego już webinarium, zorganizowanego w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

#AleksanderBorzymowski: Nas nie stać na rozwój i utrzymanie różnych aplikacji na wielu platformach, ale nie stać nas też na nonszalancję niewdrażania ich #ForumTechnologiiBS

Koszty funkcjonowania instytucji finansowych rosną z roku na rok, a obecna sytuacja epidemiczna może tylko przyspieszyć ten proces – zapewniała Anna Zawada, główny księgowy i prokurent Banku BPS.

Potwierdzeniem tej tezy okazały się być statystyki, przytoczone przez prelegentkę. Tylko na przestrzeni ostatniego roku wydatki, związane z poszczególnymi bankami zwiększyły się nawet o kilkanaście procent.

– BPS ten wskaźnik kształtuje się na poziome 13% rok do roku, pomiędzy marcem 2019 a marcem 2020 – wskazała Anna Zawada. Tymczasem wiosna tego roku oznaczała dopiero początek oddziaływania pandemii na rozwój gospodarczy Polski, w tym również sytuację rodzimych banków.

– Mamy do czynienia przede wszystkim z ograniczeniem apetytu na ryzyko. Obecnie banki obserwują swych klientów – wskazała przedstawicielka Banku Polskiej Spółdzielczości, dodając, iż pełny wpływ epidemii na wyniki banków nie jest jeszcze znany.

Warto oszczędzać, ale nie na informatyzacji

 Poważnym ciosem dla sektora będzie chociażby znaczący spadek przychodów odsetkowych, z uwagi dalszą redukcję stóp procentowych, które i tak kształtowały się na wyjątkowo niskim poziomie na przestrzeni ostatnich pięciu lat.  Gdzie w takich uwarunkowaniach należałoby poszukiwać oszczędności?

Anna Zawada przekonywała, że takim obszarem bez wątpienia nie są technologie teleinformatyczne. Wprawdzie wydatki na IT w ostatnim czasie zwiększają się sukcesywnie, to jednak próba ich cięcia zemści się na banku prędzej czy później.

– Strategia oszczędzania poprzez zmniejszanie nakładów na informatyzację sprawdza się jedynie w krótkiej perspektywie – przestrzegła reprezentantka Banku BPS, dodając, iż opcja redukcji kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem infrastruktury IT o ten sam wskaźnik co spadek przychodów jest szkodliwą utopią.

– Musimy utrzymać się na rynku i dać ofertę klientom, a ich oczekiwania obejmują chociażby dostęp do bankowości elektronicznej i szybkiego przepływu informacji – oceniła Anna Zawada.

W tym kontekście optymalizacja kosztowa może być dokonywana tylko w jeden sposób, poprzez centralizację i standaryzację rozwiązań IT, stosowanych przez różne instytucje. Ma to fundamentalne znaczenie zarówno w toku współpracy banków wewnątrz zrzeszenia, jak i w sytuacji, kiedy lokalna instytucja finansowa przejmuje swego sąsiada.

– Dane z przyłączanego banku trzeba jak najszybciej scentralizować, włożyć w jeden system finansowo księgowy i sprawozdawczy, żeby nie powielać kompetencji i wykorzystać potencjał przyjmowanego banku do pracy frontoffice. Czynności backoffice przejmuje wówczas bank przejmujący. Tak jest szybciej, sprawniej i taniej – dodała przedstawicielka BPS.

Aby spółdzielcy nie podzielili losu dinozaurów

Tematykę pozytywnych konsekwencji optymalizacji systemów IT dla funkcjonowania instytucji kontynuował też kolejny z prelegentów, Tomasz Murawski, wiceprezes zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego. W swym wystąpieniu odniósł się on miedzy innymi do doświadczeń reprezentowanej przezeń instytucji, związanych z jej przystąpieniem do zintegrowanego, zrzeszeniowego rozwiązania def3000, dostarczanego przez Asseco Poland.

Odnośnie do uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania lokalnego sektora bankowego wskazywał on z jednej strony na ograniczenia wynikające z rekordowo niskich stóp procentowych, z drugiej zaś surowe limity, odnoszące się do możliwości uzyskiwania przychodów pozaodsetkowych. Do tego dochodzi oczywiście presja konkurencyjna ze strony dużych podmiotów komercyjnych. Jakie wnioski wynikają z takowych uwarunkowań dla spółdzielców? – Albo się dostosujemy do tych wymogów, albo wyginiemy jak dinozaury – stwierdził Tomasz Murawski.

Rzecz w tym, że adaptacja do nowych warunków każdego banku oddzielnie wydaje się być trudna, o ile nie niemożliwa. Przedstawiciel Poznańskiego Banku Spółdzielczego przypomniał, że każdy z banków, niezależnie od jego wielkości i zasięgu działania, mierzy się wszak z podobnymi wyzwaniami, a zatem wprowadzenie wspólnych rozwiązań dla całego sektora, lub przynajmniej w skali zrzeszenia może stanowić skuteczną formę mitygowania kosztów.

– Musimy minimalizować wydatki, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni, ale z drugiej strony też trzeba zainwestować w technologie, które są niezbędne do tego, żeby utrzymać swojego klienta i wyglądać atrakcyjnie na rynku – dodał Tomasz Murawski. Takie właśnie możliwości daje system zintegrowany, wdrażany przez SGB dla swych członków.

Migracja do kanałów zdalnych, nie tylko na czas zarazy

Kolejne wystąpienia należały do przedstawicieli dostawców usług IT. O najświeższych tendencjach na rynku płatniczym, które w istotny sposób mogą przyczynić się do generowania przychodów pozaodsetkowych przez banki opowiadał  Aleksander Leicht, dyrektor kanału bankowego firmy Elavon w Europie.

Wskazał on na podstawowe trendy, które obecnie w dobie pandemii kształtować będą postawy rynkowe. Pierwszym z tych zjawisk jest rosnąca popularność płatności elektronicznych. Motywatorem tej przemiany nie są tylko kwestie sanitarne, ale także aktywność instytucji publicznych na rzecz promowania obrotu elektronicznego.

Sama epidemia też kształtuje postawy konsumentów w sposób trwały. Prelegent wspomniał o wynikach badania, jakie niedawno przeprowadziła firma Elavon.

– 96% spośród 1100 respondentów zadeklarowało że w trakcie izolacji dokonało przynajmniej raz zakupów online. Co więcej aż dwie trzecie z tych respondentów zadeklarowało chęć korzystania z takiej formy zakupów po izolacji – podkreślił Aleksander Leicht. To zaś oznacza, że banki muszą uwzględniać ewolucję postaw konsumenckich w swych założeniach.

Następnie zabrali głos Daniel Sadkowski i Robert Tórz, prezes i wiceprezes zarządu spółki Basement, którzy opowiedzieli o doświadczeniach w zakresie udostępniania kantorów walutowych online i innych aplikacji dla biznesu.

Bezpieczna wymiana plików i digitalizacja dokumentacji dla banków spółdzielczych była tematem prezentacji Krzysztof Waszkiewicza, Senior Presales Managera CEE w Hitachi Europe, zaś o roli centralizacji i automatyzacji przetwarzania danych w procesie redukcji kosztów mówił dr Jan Szymanowski, dyrektor zarządzający w ProService Finteco.

Wspólne przedsięwzięcia IT to nie tylko niższe koszty

Podsumowaniem czwartego webinarium była debata ekspercka z udziałem przedstawicieli bankowości spółdzielczej. O swoich doświadczeniach związanych z wdrażaniem wspólnych rozwiązań opowiedzieli Paweł Kapel, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Dariusz Konofalski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz Aleksander Borzymowski, prezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczego.

Dariusz Konofalski podkreślił, że cięcia stóp procentowych oznaczać będą dalsze obniżanie wyników banków, a kolejnym problemem staje się pogorszenie kondycji finansowej kredytobiorców w związku z kryzysem. –

Sposobem optymalizacji może być współdzielenie kosztów i wypracowanie większej efektywności – podkreślił prezes płońskiego banku, dodając, że poszczególne instytucje powinny skupić się na frontoffice, a pozostałe procesy scedować w ręce profesjonalistów z firm zewnętrznych.

Analogiczną strategię należałoby zastosować i w obszarze bezpieczeństwa. Przykładem tak przemyślanej polityki rozkładania wydatków na wiele podmiotów może być wspólna inicjatywa płońskiego i lubaczowskiego banku, które budują wspólną platformę w oparciu o rozwiązania Asseco Poland.

– Będzie ono funkcjonować w chmurze Asseco i zlokalizowane na serwerach tej firmy. Takie posadowienie sprzętu i infrastruktury powoduje zmniejszenie kosztów z utrzymaniem naszej infrastruktury w bankach, ograniczy koszty związane z funkcjonowaniem serwerowni, licencjami na oprogramowanie, a jednocześnie podniesie bezpieczeństwo – zadeklarował Dariusz Konofalski, zachęcając do współpracy w ramach tego przedsięwzięcia inne lokalne instytucje finansowe.

Podobne doświadczenia miał drugi z partnerów w ramach omawianej inicjatywy.

– W naszej strategii wpisaliśmy klientocentryczność. Chcemy w miarę możliwości pozbyć się tego wszystkiego co nie jest związane z klientem, a więc takich obszarów jak obsługa IT, zarządzanie licencjami i utrzymanie zasobów. Chcemy odblokować siły, by klient był lepiej obsłużony.

Uznaliśmy, że system Asseco def 3000 i związana z tym infrastruktura pozwoli nam iść w tym kierunku – ocenił Paweł Kapel. Z rozwiązania def 3000 korzysta także Bank Rumia Spółdzielczy, który dostęp do infrastruktury Asseco uzyskał w ramach zintegrowanego rozwiązania dla zrzeszenia SGB.

– Decydujący charakter mają nie tylko względy bezpieczeństwa, oszczędności w utrzymaniu infrastruktury, serwerowni czy centrum zapasowego. Liczy się też otwartość infrastruktury i uwolnienie zasobów ludzkich – wskazał Aleksander Borzymowski. Nadmienił on, iż w całym systemie istotna jest możliwość tworzenia wspólnych rozwiązań i produktów.

– Nas nie stać na rozwój i utrzymanie różnych aplikacji na wielu platformach, ale nie stać nas też na nonszalancję niewdrażania ich – powiedział prezes Banku Rumia Spółdzielczego.

Źródło: aleBank.pl