Nowi prezesi banków spółdzielczych ze zgodą KNF

Nowi prezesi banków spółdzielczych ze zgodą KNF
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Komunikat ws. decyzji podjętych przez KNF 26 kwietnia 2024 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego m.in. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Szymona Paterskiego na stanowisko prezesa zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni;

Marka Szostaka na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowej;

Piotra Daniela Zalewskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie.

Czytaj także: KNF wyraził zgodę na powołanie trzech prezesów banków spółdzielczych

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 

20 czerwca 1871 r. to początek bankowości spółdzielczej we Wrześni. Walne Zgromadzenie powołuje do życia Towarzystwo Pożyczkowe, które wkrótce przyjęło nazwę Banku Pożyczkowego. Zasadniczym celem Towarzystwa było „dostarczanie członkom środków pieniężnych przez połączenie sił własnych i kredytu”. W momencie założenia Bank obejmował swoją działalnością miasto Wrześnię i powiat wrzesiński.

01.09.1946 r. Bank, który z dużymi trudnościami wznowił swoją działalność po II wojnie światowej, zmienia nazwę na Gminna Kasa Spółdzielcza we Wrześni. Kasa stała się w rzeczywistości pomocniczym organem banków państwowych, które zaczęły pełnić funkcje central finansowych i rewizyjnych.

20.03.1958 r. Kolejna zmiana nazwy Banku – powstaje Bank Spółdzielczy we Wrześni. Od tej pory Bank wiele środków przeznacza na modernizację i powiększanie lokalu bankowego przy ul. Lenina (obecnie Warszawska 36), zainstalowano jedne z pierwszych we Wrześni neony.

01.01.1999 r. W wyniku połączenia się Banków Spółdzielczych we Wrześni, w Kołaczkowie, w Miłosławiu oraz w Pyzdrach powstaje Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to instytucja o stabilnych fundamentach tak organizacyjnych, jak i kapitałowych, kształtująca niezbędną kulturę oszczędzania i pożyczania, wspierająca rozwój lokalnych podmiotów, wprowadzająca najnowsze rozwiązania w dziedzinie obsługi Klienta.

Szymon Paterski
prezes zarządu ds. handlu.

Szymon Paterski,

prezes zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

Juliusz Roszyk
wiceprezes zarządu PBS Września ds. finansów.

Juliusz Roszyk,

wiceprezes zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ds. finansów.

Anna Sroczyńska-Czerniak
członek zarządu PBS Września, odpowiedzialny za pion handlu.

Anna Sroczyńska-Czerniak,

członek zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, odpowiedzialny za pion handlu.

Bank Spółdzielczy w Łukowej 

Bank Spółdzielczy w Łukowej powstał 10 marca 1938 roku, jako Kasa Stefczyka w Łukowej. W 1950 roku Kasa przyjęła nazwę Gminnej Kasy Stefczyka, a w 1968 r. przekształcona została w Bank Spółdzielczy. W 1976 roku w wyniku zmian administracyjnych w kraju i połączeniu gmin Łukowa i Obsza, połączono w jeden działające dotychczas Banki, który przyjął nazwę Bank Spółdzielczy w Łukowej z siedzibą w Obszy.

Taki stan istniał do 11 lipca 1983 roku, kiedy po podziale gmin utworzono ponownie dwa odrębnie działające Banki. W 1995 roku Bank zrzeszył się w Lubelskim Banku Regionalnym, a od 2002 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Terenem działania Banku jest województwo lubelskie oraz powiaty: leżajski, lubaczowski, niżański i przeworski.

Z dniem 22 lutego 2010 r. Bank uruchomił swoją filię w Chmielku. Obecne zatrudnienie w Banku to 14 osób.

Zarząd:

Marek Szostak – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowej,

Krystyna Grzyb – wiceprezes zarządu,

Ewa Kaproń – członek zarządu.

Bank Spółdzielczy w Łukowej jest członkiem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

W dniu 25 czerwca 1950 r. w Świetlicy GS w Żmigrodzie została powołana Gminna Kasa Spółdzielcza. Powołanie do życia GKS nastąpiło przy obecności ówczesnych władz polityczno-gospodarczych i Oddziału Instrukcyjno-Rewizyjnego Banku Rolnego Oddziału we Wrocławiu.

W dniu 01.09.1973 r. na stanowisko kierownika Banku zostaje powołany Edward Smektała.

Dnia 01.01.1998 r. połączono Banki Żmigród, Wińsko i Wołów następnie w dniu 10.12.1998 r. została wybrana wspólna Rada Nadzorcza BS w Żmigrodzie.

W 2002 r. utworzono Wydział kredytów w Żmigrodzie przy ul. Wojska Polskiego 13.

W 2004 r. dokonano zakupu lokalu w Wołowie przy ul Piłsudskiego nr 27 z przeznaczeniem go na placówkę oddziału w Wołowie.

W latach 2007-2012 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów zarząd Banku zwiększył liczbę sieci placówek usługowych o Punkty Kasowe i bankomaty.

W roku 2008 Zarząd podjął decyzje o zakupie oraz wprowadzeniu nowego programu komputerowego „EuroBankNet” firmy SoftNet z Krakowa.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF