KNF wyraził zgodę na powołanie trzech prezesów banków spółdzielczych

KNF wyraził zgodę na powołanie trzech prezesów banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KNF opublikował Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 kwietnia 2024 roku. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie prezesów trzech banków spółdzielczych.

KNF wyraził zgodę na powołanie:

Małgorzaty Matejkowskiej na stanowisko prezesa zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego;

Doroty Wilk na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworznie;

Urszuli Żołnierz na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy.

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy (KDBS Bank) tworzą ludzie z pasją, dla których najwyższym dobrem jest satysfakcja klientów zapewniana poprzez świadczenie usług finansowych i doradczych, zaangażowanie wobec środowiska naturalnego oraz działalność na rzecz inicjatyw umacniających społeczność lokalną, czytamy na stronie internetowej KDBS.

Obecny skład zarządu KDBS:

– prezes zarządu – Małgorzata Matejkowska;

członek zarządu ds. biznesu – Joanna Szczepaniak;

członek zarządu ds. ekonomicznych – Beata Masłysz,

członek zarządu ds. wsparcia biznesu – Łukasz Madajczyk.

Czytaj także: Co przeszkadza bankom spółdzielczym?

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie jest najstarszym bankiem w Jaworznie, założony został 20 maja 1920 roku. Od początku swojej działalności, Bank był i jest nieodmiennie związany ze środowiskiem jaworznickim, pracując na rzecz lokalnej społeczności, czytamy na stronie internetowej Banku.

Jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem w historii Banku było otwarcie w 1998 roku Oddziału w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 54. Dzięki stałemu rozwojowi, pozyskiwaniu nowych klientów Bank osiąga bardzo dobre wyniki.

Bank Spółdzielczy w Jaworznie o 100% kapitale polskim jest silnym i pewnym partnerem wzbudzającym szacunek i zaufanie. Zapewnia swoim klientom obsługę na najwyższym poziomie. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników, która gwarantuje profesjonalną obsługę.

Czytaj także: Nieprzewidywalne czasy szansą dla banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

W roku 2020 Bank Spółdzielczy w Trzebnicy obchodził 70-lecie rozpoczęcia swojej działalności, czytamy na stronach internetowych Banku.

Jak wynika z dokumentów historycznych pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 25 czerwca 1950 r. z inicjatywy 37 członków założycieli.  Spółdzielnia pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Trzebnicy została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym Wydział VI Handlowy we Wrocławiu pod datą 22 września 1950 r.

Terenem działania Spółdzielni zostały objęte ówczesne gminy: Skarszyn, Trzebnica i Wisznia Mała. Celem prowadzonej działalności było podnoszenie dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. Cel ten realizowany był ze środków pieniężnych Kasy gromadzonych w formie wkładów i oszczędności członków Kasy i innych osób.

Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną Kasy był Bank Rolny. Na podstawie jego wytycznych Kasa ustalała zapotrzebowanie kredytów dla rolnictwa. Obecnie instytucja taka już nie istnieje. Według pierwszego statutu członkami Kasy mogły być wszystkie osoby mieszkające na obszarze działalności Kasy, z wyjątkiem osób znanych jako wyzyskiwacze. Obowiązkiem kandydata na członka było podpisanie deklaracji członkowskiej, wpłata wpisowego i co najmniej jednego udziału członkowskiego w wysokości 1 000 zł.

W 1958 r. została zmieniona nazwa Spółdzielni z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą, a następnie w 1962 r. na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Spółdzielnia liczyła wówczas około 3000 członków. Działalność została rozszerzona na tereny gmin: Prusice, Zawonia i część gminy Długołęka.

W dniu 6 maja 1973 r. została zmieniona nazwa Bank Ludowy na Bank Spółdzielczy. Nazwa ta zachowała się do dzisiejszych czasów. Na wskutek rejonalizacji terytorialnej kraju i likwidacji powiatów w 1975 r. Bank Spółdzielczy w Trzebnicy przejął działalność i zadania Banku Rolnego.

W dniu 15 maja 1997 r. została podpisana umowa zrzeszenia regionalnego z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym S.A. we Wrocławiu. W wyniku kolejnych zmian ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w dniu 6 lutego 2002 r. została podpisana umowa zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

W dniu 27 marca 2002 r. została podpisana umowa zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (prawnym następcą GBPZ S.A.). Bank Spółdzielczy w Trzebnicy z niewielkiej placówki finansowej przekształcił się w nowoczesny, solidny i dynamicznie rozwijający się bank. Zdobyte doświadczenie i wieloletnia tradycja pomogło naszej instytucji bez przeszkód dotrzymać kroku przemianom gospodarczym wprowadzonym w ostatnich latach.

W dniu 31 grudnia 2015 roku Bank Spółdzielczy w Trzebnicy zawarł ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS „Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”. Umowa ta została zawarta przez Uczestników Systemu Ochrony, (którymi są również inne Banki Spółdzielcze i Bank Zrzeszający) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Uczestników, a w tym Banku Spółdzielczego w Trzebnicy.

Skład zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy:

Urszula Żołnierz – prezes zarządu;

Katarzyna Masłowska – wiceprezes zarządu;

Leokadia Skalska – wiceprezes zarządu.

Czytaj także: Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o regulacjach, regulatorach i stanowieniu prawa

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF