Banki spółdzielcze: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 13-14 września br. odbyła się w Warszawie kolejna edycja konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak co roku cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem banków spółdzielczych, firm współpracujących z bankowością spółdzielczą i ekspertów sympatyzujących z tą częścią sektora finansowego. Obradom przysłuchiwało się łącznie ponad 600 osób.

Mariusz Zygierewicz

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych.

Konferencja odbywała się w specyficznych uwarunkowaniach ekonomicznych i politycznych w kraju i na świecie. Przypomniano istnienie środowiska niskich stóp procentowych, które w sposób szczególny nie sprzyja bankom spółdzielczym, koncentrującym swoją działalność na świadczeniu tradycyjnych usług bankowych. Wymieniano także nieopłacalność kredytów preferencyjnych dla rolnictwa, które z racji misji banków spółdzielczych stanowią w wielu z nich znaczącą część portfela kredytowego.

Regulacyjne tsunami

Banki spółdzielcze wciąż jeszcze zmagają się z konsekwencjami ostatniego kryzysu na rynkach finansowych. W naszym kraju chodzi szczególnie o dwa aspekty. Po pierwsze, konsekwencji utrzymania wysokiej akcji kredytowej w okresie spowolnienia gospodarczego, polegającej na szybkim wzroście udziału kredytów nieregularnych w portfelu banków spółdzielczych. Po drugie, stałego podnoszenia wymogów ostrożnościowych nakładanych na banki po wybuchu ostatniego kryzysu. Można w tym miejscu wymienić coraz wyższe wymogi kapitałowe, zasady traktowania udziałów członkowskich w banku spółdzielczym, nowe wymogi płynnościowe, de facto konieczność utworzenia systemu ochrony instytucjonalnej przez banki spółdzielcze, rozszerzenie zakresu gwarantowania depozytów bankowych (skutkujące wzrostem opłat na rzecz BFG), czy też stworzenie od podstaw systemu resolution. Można wymienić także wymóg obniżenia opłat interchange, likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego, zmiany w zasadach udzielania kredytów konsumenckich i kredytów mieszkaniowych, ustawę o zasadach sprzedaży gruntów rolnych, zmiany w zasadach wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W sumie prowadziło to do nadciągnięcia nad banki swoistego tsunami regulacyjnego, powodującego silne zaostrzenie wymogów bezpiecznego działania w niesprzyjających warunkach makroekonomicznych. Trzeba też dodać, że w tych licznych nowych regulacjach bankowych tylko w bardzo niewielkim stopniu zastosowano zasadę proporcjonalności, co powodowało, że tak samo silne obciążenia finansowe i nakłady pracy musiały być zaaplikowane w małych i dużych instytucjach. To powodowało relatywnie znacznie silniejsze negatywne konsekwencje dla małych banków, utrudniając jeszcze mocniej konkurowanie z bankami komercyjnymi. Bardzo silnie zwracano na to uwagę podczas konferencji, a członkowie specjalnego zespołu prezentowali liczne przykłady nadmiernego obciążania wymogami regulacyjnymi banków spółdzielczych.

Pogorszenie wyników finansowych

Te uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne spowodowały wyraźne pogorszenie wyników finansowych znacznej większości banków spółdzielczych w ostatnich latach. W najbardziej drastycznym przypadku zaowocowało to upadłością największego dotychczas funkcjonującego banku spółdzielczego i w konsekwencji wygenerowaniem olbrzymiej straty przez całą bankowość ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI