Zdzisław Kupczyk

BANK 2021/09

Wydarzenia i opinie | 200-LECIE UMOWY ZGIERSKIEJ | Kolebka ziemi obiecanej

Dwieście lat temu rewolucja przemysłowa przypieczętowała los setek warsztatów tkackich w zachodniej części Europy. Nową ojczyzną dla wielu zmuszonych do wędrówki za chlebem rzemieślników stało się powstałe kilka lat wcześniej Królestwo Polskie, które zapewniało dostęp do nieogarnionego rynku rosyjskiego, a równocześnie doświadczało poważnych braków, jeśli chodzi o potencjał produkcyjny. O to, by pośród Wzniesień Łódzkich utworzyć coś na kształt specjalnej strefy ekonomicznej, a Zgierz uczynić jej centrum, zadbali Rajmund Rembieliński, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, i Stanisław Staszic, dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Banki spółdzielcze – czy czas na zmianę? Jak poprawić synergie sektora?

Aby zdać sobie sprawę z potencjału tkwiącego w spółdzielczości bankowej, należy przypomnieć, iż instytucjami finansowymi wywodzącymi się z niej są tak potężne organizacje, jak Raiffeisen Bank czy Credit Agricole. Osiągnęły one ogromny sukces, korzystając ze wsparcia lokalnych banków spółdzielczych, z których każdy jest niewielki, ale łącznie mają znaczącą siłę kapitałową.

CZYTAJ WIĘCEJ
Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.
Bankowość spółdzielcza

BODiE i FRBS podpisały porozumienie o strategicznej współpracy szkoleniowo-edukacyjnej na rzecz banków spółdzielczych

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z Poznania oraz krakowska Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej podpisały porozumienie o strategicznej współpracy w prowadzeniu zintegrowanych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykres
BANK 2019/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość spółdzielcza. BPS Faktor SA: Popyt na faktoring stale rośnie i jest coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze

Firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania ograniczające ryzyko braku zapłaty, ponieważ utrzymanie płynności finansowej decyduje o ich przetrwaniu, determinując inwestycje, wprowadzanie nowych produktów na rynek, zatrudnienie i rozwój. Przedsiębiorcy, szukając finansowania, stawiają na szybkie i wygodne rozwiązania. Kredyt w banku oraz leasing wymieniane są nadal jako najbardziej powszechne i najchętniej wybierane przez przedsiębiorców źródła finansowania zewnętrznego, jednak na znaczeniu zyskuje również faktoring, coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Wydarzenia. Bankowość Spółdzielcza: Ojcom założycielom na chwałę, współczesnym ku nauce

Idee, które legły u podstaw spółdzielczości bankowej, stanowią fundament, na którym wypełniamy naszą misję przez ponad 150 lat. Trzeba tę historię ocalić od zapomnienia – podkreślił Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas uroczystego otwarcia Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. – Lokalny sektor finansowy zasługuje na upamiętnienie i na profesjonalną ekspozycję. My wszyscy jesteśmy to winni naszym ojcom założycielom polskiej bankowości spółdzielczej – dodał Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Powstało muzeum polskiej bankowości spółdzielczej

Po 160 latach owocnej działalności, polska bankowość spółdzielcza może pochwalić się własnym muzeum. 30 maja br. w Warszawie udostępniono publiczności Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli pierwszą w historii Polski monograficzną ekspozycję poświęconą dziejom lokalnych instytucji finansowych. Najmłodsze warszawskie muzeum znalazło gościnę w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości, jednak utworzenie placówki stanowi wspólną inicjatywę całego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/05

Kongres Edukacji Finansowej i przedsiębiorczości: Co drugi Polak ma problem z wiedzą finansową

Prawie połowa Polaków (49%) deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Dla 65% badanych najtrudniejszym do przyswojenia tematem jest cyberbezpieczeństwo, trudności ze zrozumieniem kredytów i pożyczek ma 44%. Trzy czwarte rodaków twierdzi, że bardzo dokładnie czyta zapisy w umowach finansowych, jednak aż 23% osób z wykształceniem podstawowym przyznaje, że przy ich podpisywaniu sprawdza jedynie podstawowe dane.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3