Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach podsumował procesy łączeniowe na Zebraniu Przedstawicieli

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach podsumował procesy łączeniowe na Zebraniu Przedstawicieli
Źródło: Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 2 czerwca 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach, które stało się również okazją do podsumowania przeprowadzonych procesów łączeniowych.

W  ciągu ostatnich 5 lat  Bank przyłączył 3 mniejsze banki spółdzielcze oraz (jako jedyny dotychczas bank spółdzielczy) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Wszystkie procesy odbyły się z poszanowaniem praw klientów, członków, pracowników i kierownictwa instytucji przyłączanych oraz misji i tradycji spółdzielczych.

Pozytywny i przyjazny przebieg tych fuzji  podkreślili w swoich wystąpieniach goście honorowi: Stanisława Zadora, emerytowany prezes Zarządu przyłączonego w roku 2018 Banku Spółdzielczego w Kętach oraz Zdzisław Kupczyk, emerytowany prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Śląski Bank Spółdzielczy
Źródło: Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach.

W trakcie obrad odniesiono się również do funkcjonowania Fundacji SILESIA HOMINIBUS, jedynej fundacji powołanej przez bank spółdzielczy. Fundacja służy realizacji misji banku, szczególnie w zakresie działalności charytatywnej i wspierania dzieci i młodzieży.

Fundacja w roku 2020 uzyskała status instytucji pożytku publicznego i po raz pierwszy uzyskała środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarząd Fundacji działa społecznie, a bank-fundator zapewnia warunki lokalowe i regularnie wspiera fundację darowiznami.

Całość zysku za rok 2020 przekazano na fundusze własne.

Kapitały Banku przekraczają równowartość 20 mln EURO. Pomimo spełnienia wymogu kapitałowego ( 5 mln EURO dla banku spółdzielczego działającego samodzielnie) przyjęta strategia zakłada nadal funkcjonowanie w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych.

Śląski Bank Spółdzielczy
Źródło: Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach.
Źródło: aleBank.pl