Wydarzenia. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: 10 lat minęło…

Wydarzenia. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: 10 lat minęło…
Zdjęcia: NZB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wraz z ostatnim miesiącem roku dobiegają końca obchody jubileuszu 10-lecia Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem". Ta inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich realizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji na ponad 120 uczelniach w całej Polsce, jest dziś doceniana zarówno przez instytucje publiczne, środowisko akademickie, jak i sektor finansowy.

Centralna uroczystość jubileuszowa odbyła się, o czym już informowaliśmy, przy okazji dorocznej Konferencji Katedr Finansów, w której udział wzięło blisko 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z całej Polski. W jej trakcie organizatorzy Programu NZB wyróżnili najbardziej zasłużone osoby i instytucje dla rozwoju tego projektu. Spośród ponad 2000 pracowników uczelni, którzy dotychczas brali udział w jego realizacji, Nagrodą Jubileuszową, za szczególne zaangażowanie w działania edukacyjne, uhonorowani zostali:

  • dr Anna Korzeniowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Katarzyna Kochaniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Iwa Kuchciak – Uniwersytet Łódzki
  • dr Piotr Majewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • dr inż. Agnieszka Parkitna – Politechnika Wrocławska.

Dodatkowo dyplomy za aktywnie wspieranie Programu na terenie tegorocznego organizatora Konferencji Katedr Finansów – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odebrały: dr Nina Drejerska i dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska.

Jak podkreślił Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, rola Programu NZB oraz jakość i różnorodność prowadzonych działań to również efekt współpracy z wieloma partnerami. Dlatego też Nagrodą Jubileuszową uhonorowano również Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Statuetki w imieniu tych instytucji odebrali: przewodniczący KRASP – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz członek Rady Wykonawczej PSRP – Bogdan Marek.

Swoistą puentą wyróżnień i podziękowań było przekazanie jubileuszowych statuetek dla Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej – Instytucji, bez zaangażowania których nie byłoby możliwe zbudowanie jednego z największych programów edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w Polsce – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Nagrody odebrali Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK SA oraz Dariusz Marcjasz, wiceprezes zarządu KIR SA.

Specjalnie, z okazji jubileuszu 10-lecia Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” poprosiliśmy o kilka słów przedstawicieli najważniejszych dla funkcjonowania i dynamicznego rozwoju projektu instytucji.

Dr Jarosław Gowin, wiceprezes Rady MinistrówDr Jarosław Gowin,
wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego

Przedsięwzięcia edukacyjne to naturalna przestrzeń do współpracy instytucji prywatnych, w tym banków i instytucji państwowych. Uważam, że wszelkiego rodzaju edukacja ekonomiczna powinna być współprowadzona przez instytucje prywatne, dlatego że reprezentują one wrażliwość ekonomiczną zgodną z potrzebami rynku. Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” jest przykładem takiej inicjatywy, dlatego też z przyjemnością od 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego patronuje
temu przedsięwzięciu.

Krzysztof PietraszkiewiczKrzysztof Pietraszkiewicz,
prezes Związku Banków Polskich

Wysoki poziom merytoryczny, interesująca tematyka i wzajemne inspirowanie działań na linii nauka-biznes cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników Programu NZB. Od początku jego funkcjonowania, w różnych formach aktywności uczestniczyło blisko 400 tys. osób – studentów i absolwentów, pracowników naukowych oraz działaczy i dziennikarzy studenckich. Taka popularność organizowanych w ramach programu wykładów, stref informacyjnych czy konferencji potwierdza słuszność obranej przed 10 laty strategii, wśród których ważnym elementem był bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu.

Prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichProf. Jan Szmidt,
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej

Jednym z najważniejszych zobowiązań środowiska akademickiego jest przygotowanie elit zdolnych przejąć w przyszłości odpowiedzialność za kraj oraz dostarczenie odpowiednio wykształconych fachowców dla ciągle rozwijającego się biznesu. Konsekwentna budowa synergii pomiędzy światem nauki i biznesu może przynieść wiele dobrego, czego świetnym przykładem jest Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem„, zainicjowany przez Związek Banków Polskich.

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prof. Gertruda Uścińska,
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wiedza studentów i świadomość istoty ubezpieczeń społecznych jest kluczowa dla ich przyszłego życia zawodowego i rodzinnego. Zaangażowanie ZUS w Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” wspiera ich edukację w tym zakresie poprzez wykłady, konferencje, indywidualne konsultacje oraz e-learning. To doskonałe dopełnienie naszych działań edukacyjnych dla tej grupy.

Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i InformacjiWaldemar Zbytek,
wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że równie ważne, obok zbudowania teoretycznych podstaw specjalistycznej wiedzy na danym kierunku studiów, jest nabywanie uniwersalnych, praktycznych kompetencji, do których zalicza się również wiedza z podstaw ekonomii, finansów osobistych czy gospodarki cyfrowej. Pozwoli to na zapewnienie rynkowi pracy absolwentów, którzy będą efektywnie budować potencjał polskiej gospodarki. W myśl trzech haseł: teoria, praktyka, sukces, które od samego początku towarzyszą Programowi „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem„.

Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji KredytowejDr Mariusz Cholewa,
prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej

Edukacja finansowa jest inwestycją wartą podejmowania na każdym etapie życia. Szczególnie ważna jest dla osób rozpoczynających życie na własny rachunek, bo może im pomóc swobodnie poruszać się w niełatwym świecie finansów i odpowiedzialnie podejmować decyzje, które budują ich wiarygodność finansową. Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” daje młodym ludziom taką szansę, docierając do szkół wyższych w całej Polsce. Właśnie dlatego Biuro Informacji Kredytowej jest jego aktywnym uczestnikiem i wspiera rozwój programu od początku jego istnienia.

Dariusz Marcjasz, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, wiceprzewodniczący Rady Fundacji KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji CyberiumDariusz Marcjasz,
wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, wiceprzewodniczący Rady Fundacji KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” systematycznie działa na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu. Cele te są także bliskie Krajowej Izbie Rozliczeniowej i spójne z priorytetami Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

Zdzisław Kupczyk, b. prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA Zdzisław Kupczyk,
b. prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA (wypowiedź z sierpnia br.):

Misją bankowości spółdzielczej jest budowa potencjału ekonomicznego i społecznego środowisk lokalnych. Jej uzupełnieniem jest także działalność edukacyjna, której wyrazem jest aktywny udział banków spółdzielczych z Grupy BPS w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem„. Co bardzo mnie cieszy, w program zaangażowani są bezpośrednio prezesi tych instytucji, którzy swoją wiedzą praktyczną dzielą się ze studentami podczas wykładów, mówią o historii oraz możliwościach bankowości spółdzielczej we wsparciu rozwoju biznesu w mikrospołecznościach.

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SAMirosław Skiba,
prezes zarządu SGB-Banku SA

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” to jeden z tych projektów edukacyjnych, który wzbudza zainteresowanie banków spółdzielczych SGB. Cieszy nas fakt, że wiedza ekonomiczna propagowana jest wśród studentów w całej Polsce. Częścią misji Spółdzielczej Grupy Bankowej jest również budowanie potencjału przedsiębiorczości, rozwój ekonomii społecznej, wspieranie innowacji i dobrych praktyk w życiu lokalnych społeczności.

Dominik Leżański, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej PolskiejDominik Leżański,
przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Jako studenci wiemy, że nasza przyszłość zależy przede wszystkim od nas i tego, jak wykorzystamy czas na studiach. Ważne jest, aby do wiedzy teoretycznej dodać umiejętności, które płyną ze współpracy nauki z biznesem. Spotkania z praktykami, staże, konferencje, kursy e-learningowe – wszystko to pozwala nabywać umiejętności, które na rynku pracy odgrywają istotną rolę. Duży udział w rozwoju tych umiejętności ma Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem„, który już od 10 lat wspiera studentów i ich działalność w całej Polsce.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK