BANK 2019/12

BANK 2019/12

Sekretarz Wydawnictwa: Życzenia Świąteczne

Równie spokojnych, co i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, pełnych serdeczności i ciepła. Jak najlepszych osiągnięć i zrealizowania w 2020 roku wszystkich – a przynajmniej tych najważniejszych i tych w marzeniach układanych – planów. Tego, nie tylko naszym Czytelnikom, choć im przede wszystkim, życzą redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”, autorzy i graficy oraz wszyscy związani z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Banki na tropie beneficjentów rzeczywistych

„Rachunek bankowy naszej firmy został nagle zlikwidowany”. „Dlaczego traktuje się nas jak przestępców?” – tak alarmistyczne komentarze zamieszczali w ostatnim czasie w mediach społecznościowych wyraźnie poirytowani przedstawiciele niewielkich spółek. Przyczyną całego zamieszania była w istocie implementacja nowych unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?

Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził 49 postępowań administracyjnych w sprawie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie jej zapisów. O tym, w jaki sposób spełnić wymogi regulatora i tym samym uniknąć sankcji oraz kar administracyjnych, mówi Edyta Zdziarska, konsultant biznesowy, Asseco Poland.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

Założeniem dyrektywy V AML jest zniesienie barier w komunikacji pomiędzy lokalnymi jednostkami analityki finansowej oraz zapewnienie swobodnej wymiany informacji o podmiotach korporacyjnych. Narzędziem wymiany informacji o tychże ma być tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym przedsiębiorcy zostali zobligowani do zgłaszania osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Problem polega jednak na tym, że wielu z nich może nawet o tym nie wiedzieć. Konsekwencje niewiedzy mogą być dotkliwe – grożą im wysokie kary – nawet do miliona złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna z symbolami paragrafów prawnych
BANK 2019/12

Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian

Implementacja postanowień dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego była najdonioślejszym wydarzeniem 2019 r. w obszarze regulacji dla sektora finansowego. Nie należy jednak zapominać, iż ostatnie 12 miesięcy przyniosło dziesiątki aktów prawnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie banków. Jak ewoluowało otoczenie regulacyjne w tym czasie? Oto kilka zmian, które w największym stopniu przyciągały uwagę bankowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Technologie. Bezpieczeństwo: Jak być bezpiecznym na otwartym rynku finansowym?

Nasilająca się konkurencja ze strony fintechów oraz otwarcie rynku bankowego wskutek implementacji dyrektywy PSD2 generują całkiem nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Czy obowiązujące regulacje w wystarczającym stopniu uwzględniają zagrożenia ery open bankingu? W jaki sposób powinna rozkładać się odpowiedzialność za ochronę danych i transakcji w świecie, w którym dostęp do bankowych zasobów udostępniono szerokiemu kręgowi podmiotów?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Technologie. Cloud Computing: Przyszłość banków jest w chmurze

Świat przyspiesza, a konsument staje się coraz bardziej wymagający i niecierpliwy. Aby odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów i utrzymać pozycję na rynku, instytucje finansowe w coraz większym stopniu sięgają po innowacyjne technologie. Szczególne miejsce pośród nich zajmuje cloud computing, który pozwala nie tylko na znaczące przyspieszenie realizowanych procesów, ale i sprawniejszą wymianę danych z partnerami zewnętrznymi, jak też optymalizację nakładów ponoszonych na systemy IT.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Technologie. Hitachi: Najważniejsza jest współpraca z klientem

Od wielu lat obserwujemy nieustanny rozwój technologiczny w sektorze finansowym. Z jednej strony dostawcy usług stale prześcigają się we wdrożeniach interesujących projektów, podnoszących jakość produktów, dostawcy technologiczni oferują nowe rozwiązania, z drugiej jednak – tempo rozwoju sukcesywnie stymulowane jest przez kolejne regulacje, próbujące wprowadzić element zdrowego rozsądku w odniesieniu do spektrum możliwości, na które w obecnym czasie pozwalają nam dostępne technologie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Technologie. AI w marketingu: Wyślij inteligentny mail

Marketing z wykorzystaniem poczty elektronicznej może być skutecznym narzędziem sprzedaży i ważnym elementem budowania zaufania do marki. Należy jednak pamiętać, iż dotarcie do świadomości odbiorcy staje się coraz kosztowniejsze, wymaga przemyślanych działań i analiz coraz większych woluminów danych. Istotnym wsparciem w tym procesie może być sztuczna inteligencja (AI). Programy zdolne do uczenia się i adaptacji pozwalają na zwiększenie wydajności i uzyskiwanie lepszych rezultatów w kampaniach mailingowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Bank i Klient. Trendy: Niewidzialne płatności i sztuczna inteligencja

Na świecie już połowa konsumentów korzysta z metod płatności opracowanych przez fintechy, a nie banki. Według raportu EY wartość rynku płatności natychmiastowych wzrośnie z 6,8 mld w 2018 do 25,9 mld dolarów w 2023 r. Eksperci EY wyodrębnili siedem trendów, które wpływają na sposoby ich dokonywania, co ciekawe wyraźnie zarysowują się one również na polskim rynku bankowym, który wyjątkowo szybko adaptuje nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Bank i Klient. Etyka: Chcą sprzedawać odpowiedzialnie

„Wierzymy, że branża finansowa ma służyć społeczeństwu i jego otoczeniu, a oferowane przez instytucje finansowe produkty i usługi są niezbędne i przydatne w życiu każdego człowieka. Jesteśmy świadomi, że tylko prawidłowa konstrukcja, komunikacja i sprzedaż produktów finansowych pozwala na realizowanie biznesowej i społecznej roli instytucji finansowych” – napisali w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży jej inicjatorzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Bank i Klient. Nieruchomości – Centrum AMRON: Perspektywa rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce

W wielu europejskich państwach kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową stanowią większość rynku. Tymczasem w Polsce niemal wszystkie hipoteki oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Ogłoszona przez KNF w czerwcu 2018 r. propozycja nowelizacji Rekomendacji S, m.in. nakładająca na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałą stopą, od ponad roku znajduje się w fazie konsultacji eksperckich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2