Bank i Klient. Nieruchomości – Centrum AMRON: Perspektywa rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce

Bank i Klient. Nieruchomości – Centrum AMRON: Perspektywa rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce
Fot. Oleh/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wielu europejskich państwach kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową stanowią większość rynku. Tymczasem w Polsce niemal wszystkie hipoteki oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Ogłoszona przez KNF w czerwcu 2018 r. propozycja nowelizacji Rekomendacji S, m.in. nakładająca na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałą stopą, od ponad roku znajduje się w fazie konsultacji eksperckich.

Łukasz Stępkowski
Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON
Centrum AMRON
e-mail: lukasz.stepkowski@amron.pl
www.amron.pl

Kredyt o stałej stopie procentowej to zobowiązanie, którego oprocentowanie jest z góry ustalone i niezmienne w całym okresie zapadalności. W praktyce kredyty o takim charakterze występujące na europejskim rynku mają charakter hybrydowy – stała stopa procentowa obowiązuje jedynie przez pewien okres. Najczęściej jest to przedział od roku do pięciu lat, po czym oprocentowanie zmienia charakter na zmienne, a o dalszym koszcie kredytu decyduje najczęściej suma stopy procentowej danego rynku bankowego i ustalonej marży. Jedynie w Belgii, Niemczech i Holandii dominują kredyty ze stałą stopą procentową ustaloną na okres powyżej pięciu lat (w Holandii aż 56% rynku stanowią kredyty z 10-letnią stałą stopą), natomiast w wielu krajach takie rozwiązanie w ogóle nie funkcjonuje.

Zalety i wady kredytów stałoprocentowych

Niepodważalną zaletą stałego oprocentowania dla kredytobiorcy jest oczywiście pewność, iż rata bez względu na sytuację rynkową pozostanie na niezmienionym poziomie. Dla banku z kolei, w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych, stałe oprocentowanie kredytów generować może koszty ekonomiczne. Standardowo instytucje bankowe internalizują owe ryzyko stopy procentowej w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez pozyskiwanie długoterminowego finansowania o stałej stopie (przede wszystkim za pomocą emisji listów zastawnych). Po drugie zaś, zawierając odpowiednią transakcję na rynku swapów stopy procentowej (Interest Rate Swap, IRS).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK