Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Od IV do V dyrektywy AML

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Od IV do V dyrektywy AML
Fot. Wasan/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ważnym sposobem walki ze zorganizowaną przestępczością, korupcją oraz terroryzmem jest przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy i nielegalnemu ich finansowaniu. Mają to zapewnić opracowywane przez Komisję Europejską kolejne dyrektywy AML.

Proceder prania pieniędzy stanowi problem globalny, a jego uczestnikami coraz częściej zostają nawet wybitni specjaliści i podmioty funkcjonujące na rynku finansowym. W listopadzie br. aresztowano profesora uniwersytetu uznawanego za eksperta od przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, który otrzymał dziesięcioprocentową prowizję za pomoc w wypraniu 3 mln dolarów. Naukowiec ten wcześniej współpracował ponoć jako konsultant z FBI i Departamentem Stanu USA. W tym samym miesiącu Australijskie Centrum Transakcji i Raportów Transakcyjnych (Austrac) oskarżyło Westpac, drugi co do wielkości bank w tym kraju, o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucja ta w latach 2013–2018 nie zgłosiła ponad 19,5 mln prawidłowo przeprowadzonych, międzynarodowych transferów środków. Westpac nie wdrożył niezbędnych automatycznych procedur wykrywania takich transakcji, co podważyło integralność australijskiego systemu finansowego. Takie naruszenia zagrożone są w Australii bardzo wysoką karą. Za podobne nieprawidłowości Commonwealth Bank zapłacił w ubiegłym roku grzywnę w wysokości 700 mln dolarów australijskich.

Od 800 mld do 2 bln dolarów

Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oszacowało, iż łączna wartość pieniędzy wypranych na całym świecie każdego roku waha się od 2 do 5% światowego PKB, co oznacza kwotę od 800 mld do 2 bln dolarów. Nawet jeśli faktyczne sumy byłyby nieco niższe, to i tak mamy do czynienia z poważnym wyzwaniem dla rządów poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych. Praniu pieniędzy sprzyja rozwój technologii i łatwość komunikacji, dzięki czemu nawet duże środki finansowe mogą być łatwo transferowane w dowolne miejsce na świecie. Procedery te praktycznie zawsze zawierają w sobie element transgraniczny, dlatego dla ich zwalczania niezbędna jest współpraca pomiędzy państwami oraz regionalnymi organizacjami.

W Unii Europejskiej działa Komitet Ekspertów ds. Oceny Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL), który jest stałym organem monitorującym Rady Europy. Placówce tej powierzono ocenę zgodności norm krajowych z międzynarodowymi standardami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, skuteczności wdrażania tych unormowań, a także formułowanie zaleceń dla władz państwowych w sprawie koniecznych ulepszeń ich systemów.

Organizacją o zasięgu ponadnarodowym jest FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), ustanowiona w 1989 r. Jej celem jest przygotowywanie standardów i promowanie skutecznego wdrażania środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych w celu zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. Opracowała ona szereg zaleceń, które są uznawane za międzynarodowy standard w zakresie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Wydane po raz pierwszy w 1990 r. zalecenia FATF były zmieniane w 1996 r., 2001 r., 2003 r., a ostatnio w 2012 r.

Opóźnienia przy implementacji

Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kształtują przede wszystkim przepisy krajowe i unijne. Podstawowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK