Bank i Klient. Outsourcing: Zmiany odsunięte w czasie

Bank i Klient. Outsourcing: Zmiany odsunięte w czasie
Fot. Murrstock/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie banki dostały dodatkowe dziewięć miesięcy na dostosowanie się do wymogów europejskiego nadzoru bankowego w zakresie outsourcingu - zapewnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy na polskim rynku zaczną obowiązywać kluczowe dla sektora regulacje odnośnie wykorzystania technologii chmurowych.

„Sprawozdanie końcowe na temat wytycznych w sprawie outsourcingu” – taki oficjalny tytuł nosi dokument, opublikowany przez unijnego regulatora 25 lutego br. Rekomendacje, stanowiące rezultat wielomiesięcznych konsultacji z przedstawicielami sektora bankowego i organami nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich, zastąpiły obowiązujące od 2006 r. Wytyczne Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS) z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące zlecania zadań dostawcom usług. Jedną z istotnych części nowej regulacji są zapisy odnoszące się do wykorzystania technologii chmurowych, wprowadzone w miejsce ogłoszonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) w 2017 r. zaleceń odnośnie korzystania z cloud computingu przez banki. Dotychczasowe przepisy utraciły moc obowiązującą z dniem 30 września br. i od tej daty instytucje finansowe w całej Unii powinny wprowadzić nowe reguły.

Wyjątkiem jest Polska, gdzie KNF postanowił dać instytucjom nadzorowanym więcej czasu na aktualizację treści umów outsourcingowych. „Oczekiwaniem organu nadzoru jest, aby banki dostosowały się do Wytycznych EBA w terminie do 30 czerwca 2020 r.” – czytamy w stanowisku wydanym przez krajowego regulatora 16 września br. Wszystkie umowy pomiędzy bankami a partnerami zewnętrznymi, które zostaną zawarte, zmienione lub odnowione po tej dacie, powinny już uwzględniać nowe uregulowania. Ponadto do 31 grudnia 2021 r. niezbędne korekty mają zostać naniesione również w tych umowach outsourcingowych, które w ostatnim czasie nie ulegały zmianom.

Należy jednak zaznaczyć, iż owo odroczenie obowiązywania zaleceń EUNB ma zastosowanie wyłącznie wobec podmiotów posiadających licencję bankową. Innych uczestników rynku finansowego, takich jak instytucje płatnicze, uregulowania europejskie objęły w pełniej rozciągłości z dniem 30 września br. Niespójność czasowa pomiędzy wdrożeniem nowych reguł gry na rynku polskim i w innych krajach UE może generować dodatkowe trudności dla międzynarodowych grup kapitałowych, które będą zmuszone wdrażać unijne rekomendacje w dwóch fazach.

Na regulacje dla chmury przyjdzie nam zaczekać

Jak będzie kształtować się sytuacja w obszarze outsourcingu od 1 lipca 2020 r? KNF przypomina, że relacje pomiędzy bankami a zewnętrznymi wykonawcami zlecanych przez nie zadań będą determinowane nie tylko przez wytyczne europejskiego nadzoru, ale również obowiązujące przepisy krajowe. „Prawo bankowe nie zawiera definicji pojęcia ­outsourcingu, jednakże należy przyjąć, że pojęcie outsourcingu w rozumieniu Wytycznych EBA obejmuje powierzenie przedsiębiorcy wykonywania w imieniu banku pośrednictwa w zakresie czynności, o których mowa w art. 5 oraz 6 Prawa bankowego” – zapisał w swym stanowisku polski regulator. Eksperci KNF wskazali jednak, iż zapisy te mają charakter węższy aniżeli definicja zawarta w dokumencie EUNB. Podobnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK