Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian

Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian
Fot. stock.adobe.com/ sdecoret
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Implementacja postanowień dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego była najdonioślejszym wydarzeniem 2019 r. w obszarze regulacji dla sektora finansowego. Nie należy jednak zapominać, iż ostatnie 12 miesięcy przyniosło dziesiątki aktów prawnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie banków. Jak ewoluowało otoczenie regulacyjne w tym czasie? Oto kilka zmian, które w największym stopniu przyciągały uwagę bankowców.

Wejście w nowy rok oznaczało nowe zadania dla podmiotów zajmujących się emisją i dystrybucją papierów wartościowych. A to za sprawą obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku. Przesłanką dla jej uchwalenia były nieprawidłowości na rynku obligacji korporacyjnych, w szczególności sprzedaż tych instrumentów indywidualnym ciułaczom w ramach oferty niepublicznej, z pominięciem obowiązków informacyjnych oraz badania adekwatności produktu. – Nierzadko mieliśmy do czynienia z sytuacją, iż emitent wielokrotnie powtarzał sprzedaż własnych obligacji w ofercie niepublicznej, w efekcie łączna wartość wyemitowanych papierów przekraczała kwotę 2 mld zł – wskazywał przed wejściem w życie nowych regulacji Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich.

Dematerializacja sposobem na nadużycia

Powstrzymanie karygodnych praktyk okazało się możliwe dzięki dematerializacji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. Od 1 lipca br. każda emisja takich aktywów musi być dokonana w postaci elektronicznej i podlega rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie danych do KDPW jest agent emisji (funkcję tę pełnić mogą banki i biura maklerskie), którego musi wyznaczyć każdy z wystawców. Nowy model obrotu aktywami na rynku kapitałowym wdrożony został łącznie ze zmianami w składzie osobowym i strukturze organizacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego, ustawodawca zdecydował się też na utworzenie instytucji mających za cel podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie inwestowania na rynku kapitałowym. Działania o charakterze edukacyjnym mają być finansowane z powołanego w strukturach KDPW Funduszu Edukacji Finansowej, zasilanego środkami z kar nakładanych na nierzetelne instytucje uczestniczące w obrocie papierami wartościowymi.

Nowy rok przyniósł także istotne zmiany w zasadach wypłaty pensji. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia br. nowelizacją kodeksu pracy, wynagrodzenie ze stosunku pracy powinno być przekazywane na rachunek płatniczy zatrudnionego, a odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie na pisemne żądanie pracownika. Rozwiązanie to ma znaczenie dla banków jako pracodawców, przyczyniło się również do zwiększenia transferów na konta osobiste.

Tak porównasz oferty (nie) wszystkich banków

Z początkiem wiosny br. Polacy zyskali możliwość zestawienia opłat i prowizji, pobieranych przez poszczególne banki tytułem prowadzenia konta osobistego. Instrument takowy został przewidziany przez dyrektywę nr 2014/92/WE (Payment Account Directive, PAD), której postanowienia implementowano do krajowej ustawy o usługach płatniczych. Unijne przepisy wprowadziły szereg udogodnień dla indywidualnych klientów banków, m.in. możliwość założenia podstawowego rachunku płatniczego na preferencyjnych zasadach oraz ujednolicenie reguł zmiany podmiotu prowadzącego konto. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK