Bank i Klient. Nieruchomości: Rynek kredytów mieszkaniowych nie zwalnia

Bank i Klient. Nieruchomości: Rynek kredytów mieszkaniowych nie zwalnia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W III kw. 2019 r. banki po raz kolejny przekroczyły dotychczasowe prognozy - nie tylko zwiększyły wartość akcji kredytowej w ujęciu trzymiesięcznym, ale także udzieliły więcej nowych kredytów mieszkaniowych.

Po dziewięciu miesiącach tego roku wartość wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów osiągnęła 87% wartości ub.r. i wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 będzie rekordowy pod względem rozmiarów akcji kredytowej. Kwartalne wzrosty obserwujmy także w sferze mieszkaniowej – więcej mieszkań oddanych do użytkowania, więcej rozpoczętych budów i tylko nieznacznie mniej nowych pozwoleń. Ceny transakcyjne na głównych rynkach ponownie wzrosły, podobnie jak ceny najmu komercyjnego.

Sprzyjające otoczenie

W ocenie ekspertów Centrum AMRON otoczenie makroekonomiczne sprzyja obecnie rozwojowi rynku nieruchomości. Rosnące wynagrodzenia przy jednocześnie niskich stopach procentowych i braku alternatywnych, atrakcyjnych możliwości lokowania oszczędności w sytuacji znacznej inflacji, a także rosnąca wartość nieruchomości sprzyjają postrzeganiu mieszkania jako dobrej inwestycji. Warunki panujące na rynku przełożyły się na wyniki sprzedaży mieszkań oraz poziom akcji kredytowej w III kw. br. Banki łącznie udzieliły kredytów na kwotę 16,874 mld zł, co oznacza wzrost o 2,62% (nominalnie o 430 mln zł) wobec poprzedniego kwartału. Od początku lipca do końca września br. kredytobiorcy zawarli 59 707 nowych umów kredytowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. To o 0,65% (386 umów) więcej niż w II kw. 2019 r. Jednak zarówno liczba nowych umów, jak i wartość kredytów były znacząco wyższe niż przed rokiem – odpowiednio o 14,7% i 24,3%.

W końcu września było 2, 348 mln czynnych kredytów mieszkaniowych, a ich wartość osiągnęła 439,2 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału całkowita liczba kredytów wzrosła o 1,48% (34 tys.), a wartość o 3% (nominalnie o 13 mld zł).

– Mimo sygnalizowania przez banki zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów hipotecznych – m.in. poprzez stopniowy wzrost marży, poziom akcji kredytowej w III kw. 2019 r. był najwyższy od 43 kwartałów i historii publikacji Raportu AMRON-SARFiN. Wyniki po trzech kwartałach sięgające poziomu 87% wyniku roku poprzedniego pozwolą za kilka tygodni ogłosić rekordową akcję kredytową sektora hipotecznego w roku 2019. Osiągniemy poziom ok. 220 tys. kredytów na niespotykaną jeszcze w historii polskiego sektora bankowego kwotę 60 mld zł. To w głównej mierze efekt systematycznego wzrostu średniej wartości kredytu mieszkaniowego, która przekroczyła w III kw. br. wysokość 282 tys. zł i była wyższa o 8,3% niż 12 miesięcy wcześniej – mówi dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Wyższe wartości

Przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w III kw. br. w rodzimej walucie wyniosła 280 813 zł – o 1,02% więcej (nominalnie 2844 zł) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednich trzech miesiącach, natomiast średnia wartość kredytu walutowego wzrosła o 18 309 zł, czyli o 8,83% i wyniosła 225 771 zł. Tym samym przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego ogółem wyniosła 282 026 zł, co oznacza wzrost o 5404 zł (1,95%) w porównaniu z II kw. br.

W porównaniu do III kw. 2018 r. kwota przeciętnego kredytu (ogółem) udzielonego w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK