Jacek Gieorgica

BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Raport NetB@nk | Bankowość elektroniczna – rok w pandemii

Minął okrągły rok od wybuchu pandemii COVID-19 w Polsce. Dane, dotyczące korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości, potwierdzają istotny, choć nie skokowy, wzrost aktywności klientów, a I kw. br. to przede wszystkim stabilny przyrost użytkowników w monitorowanych kategoriach zdalnych kanałów bankowości. Po raz kolejny relatywnie największe przyrosty aktywności obserwujemy w segmencie bankowości mobilnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Rynek mieszkaniowy wciąż w trendzie wzrostowym

Mimo trwającej pandemii, pierwszy kwartał br. przyniósł dalsze zwiększenie aktywności na rynku mieszkaniowym. Banki zamknęły go rosnącą liczbą nowo udzielonych kredytów o wyższej wartości, zaś łączna kwota zadłużenia przekroczyła 480 mld zł. Zwiększenie aktywności odnotowano także w segmencie deweloperskim, a średni poziom cen transakcyjnych mieszkań w większości aglomeracji wzrósł kolejny raz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Modele domków stojące na stosie pieniędzy
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | NIERUCHOMOŚCI | Nie taki kryzys straszny, jak go malują

Końcówka 2020 r. była dobrym okresem dla kredytów hipotecznych i całego rynku mieszkaniowego. IV kwartał zamknął się wzrostami zarówno w liczbie, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych, a do użytkowania oddanych zostało więcej lokali niż w okresie wcześniejszym. Sumarycznie cały rok 2020, mimo trwającej pandemii, był – z punktu widzenia odnotowanych wyników – jednym z najlepszych w historii.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/12

Bankowość i Finanse | AMRON-SARFiN III kw. 2020 | Rynek kredytów mieszkaniowych łapie oddech

III kw. br. przyniósł poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych. Wzrosła liczba i wartość nowych hipotek, dynamicznie ożyły także inwestycje mieszkaniowe. Eksperci Centrum AMRON szacują, że w całym roku 2020 wartość akcji kredytowej zmniejszy się o 6-7% wobec rekordowego roku 2019. Wzrostowy trend cen na rynku mieszkaniowym nadal się utrzymuje, spadły natomiast średnie stawki
czynszu najmu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/10

Bankowość i Finanse | Raport NetB@nk Q2/2020 | Coraz więcej użytkowników bankowości internetowej i mobilnej

Wprowadzenie szeregu ograniczeń w przestrzeni publicznej i niektórych branżach po rozpoczęciu pandemii, a także trwający kilka tygodni lockdown gospodarczy nie wpłynęły diametralnie na sposób korzystania klientów z usług bankowych. Dane zgromadzone w II kw. sugerują, że obszar bankowości elektronicznej jest już w dużej mierze przez klientów indywidualnych nasycony. Coraz więcej aktywnych Od początku kwietnia do końca czerwca br. liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosła o blisko […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Model domu i pieniądze
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu COVID-19

W II kw. br. wpływ epidemii COVID-19 na rynek mieszkaniowy był już wyraźnie widoczny. W obszarze finansowania zakupów kredytem mieszkaniowym zaobserwowano 20-procentowe spadki w ujęciu ilościowym i wartościowym w stosunku do ubiegłego kwartału. Liczba transakcji zakupu na rynku pierwotnym zmniejszyła się o 64%, ale ceny transakcyjne nie spadły. Przeciwnie, na większości dużych rynków mieszkaniowych widoczne były kwartalne wzrosty w granicach kilku procent. Zmiany na rynku cen najmu mieszkań były symboliczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dom i pieniądze
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Boom w hipotekach

Pierwszy kwartał na rynku kredytów mieszkaniowych – mimo oczekiwań spowolnienia akcji kredytowej ze względu na pandemię koronawirusa – upłynął pod znakiem boomu. Chociaż symptomy pewnego osłabienia widać już w danych kwietniowych, skala akcji kredytowej po trzech miesiącach br. przewyższyła nie tylko wyniki z poprzedniego kwartału, ale również z analogicznego okresu 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Modele domków na tle wykresów gospodarczych
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Rekordowy rok w hipotekach

Mimo nieznacznego spadku dynamiki akcji kredytowej, ostatni kwartał ub.r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się bardzo dobry pod względem liczby i wartości nowo udzielonych pożyczek. W całym 2019 r. w Polsce udzielono ponad 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł – odpowiednio o prawie 6% i ponad 16% więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/02

Bankowość i Finanse. Spółdzielczość: Mądry przed szkodą?

Delegacja Związku Banków Polskich i przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej odbyła wizytę studyjną w Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeissenbanken (BVR) w Niemczech. Znamienne jest, że żaden z 875 banków spółdzielczych należących do tego zrzeszenia nigdy nie ogłosił upadłości. Dla Niemców to oczywisty powód do dumy. Podkreślają, że pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do sytuacji, żeby klienci musieli obawiać się o swoje pieniądze. To byłoby podwójnie niekorzystne – dla reputacji i dla biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Centrum AMRON
BANK 2019/09

Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy – 59 tys. Na rynku mieszkaniowym również odnotowano wzrosty – więcej wydanych pozwoleń, więcej rozpoczętych budów i zbliżona do poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kolejny kwartał z rzędu rosły ceny transakcyjne nieruchomości oraz ceny najmu, co zaobserwowano na niemal wszystkich głównych rynkach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/08

Bank i Klient. Mobilność: Już ponad 9 mln Polaków korzysta z banku w swoim telefonie

Rozwój bankowości elektronicznej i nowoczesnych usług płatniczych nabiera tempa. Po I kw. 2019 r. z aplikacji mobilnych banków aktywnie korzystało ponad 9 mln klientów. W ciągu roku przybyło ich blisko 3 mln. Tym samym już ponad połowa osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej czyni to za pomocą smartfonu lub tabletu. Rośną także oczekiwania odnośnie natychmiastowych form płatności. Już co trzeci klient jest przekonany, że przelewy błyskawiczne powinny być standardem w każdej sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/12

Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność

Dyskusja nad kształtem modelu bankowości spółdzielczej w Polsce nabiera tempa. Mówiono o tym szeroko podczas zakończonego we wrześniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podkreślono wówczas, że brakuje ujednoliconego podejścia banków spółdzielczych i wspólnego modelu odnośnie stosowanych rozwiązań informatycznych. Tymczasem, łącząc siły w tym obszarze, mogłyby one sprostać wyzwaniom technologicznym i efektywnie konkurować z bankami komercyjnymi. W tym względzie warto wzorować się na innych i brać przykład z wypracowanych już rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2018/12

Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Kolejny kwartał dobrych wyników

W III kw. br. rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu notował dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła. Mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – odpowiednio o 3,05% i 1,24%. Łącznie banki udzieliły 52 tys. nowych kredytów o wartości 13,5 mld zł i na koniec września poziom akcji kredytowej w tym roku osiągnął już 85-90% wartości roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale wciąż bardzo wysoki

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kw. pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyło 400 mld zł, a rozmiar akcji kredytowej w pierwszym półroczu to najlepszy wynik banków w tym segmencie od 7 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Czy strategiczny sojusz z dostawcą rozwiązań IT jest możliwy?

Strategiczne alianse nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. Coraz szybsze tempo dokonujących się przemian i coraz bardziej skomplikowane otoczenie konkurencyjne często wymuszają poszukiwanie nowych, sprawnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Wspólnie realizowane projekty w strategicznych dziedzinach czy wykorzystywane rozwiązania technologiczne przez firmy, które na co dzień stanowią dla siebie konkurencję, nie powodują już wielkiego zdziwienia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/02

Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16-74 lata – o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/12

Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż wysoki

W III kw. 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym, o łącznej wartości niższej o 6,3%. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna. Zgodnie z dotychczasową prognozą do końca roku banki mają udzielić niespełna 200 tys. kredytów mieszkaniowych na ponad 40 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

Bank i Klient: Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w I kw. 2017 r. zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów również była znacząco wyższa i wyniosła 11,010 mld zł – o 12,58% więcej w ujęciu kwartalnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2