Bank i Klient. Mobilność: Już ponad 9 mln Polaków korzysta z banku w swoim telefonie

Bank i Klient. Mobilność: Już ponad 9 mln Polaków korzysta z banku w swoim telefonie
Fot. kimsongsak/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwój bankowości elektronicznej i nowoczesnych usług płatniczych nabiera tempa. Po I kw. 2019 r. z aplikacji mobilnych banków aktywnie korzystało ponad 9 mln klientów. W ciągu roku przybyło ich blisko 3 mln. Tym samym już ponad połowa osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej czyni to za pomocą smartfonu lub tabletu. Rośną także oczekiwania odnośnie natychmiastowych form płatności. Już co trzeci klient jest przekonany, że przelewy błyskawiczne powinny być standardem w każdej sytuacji.

Według danych z najnowszego raportu NetB@ank, obejmujących I kw. 2019 r. funkcjonowało 38,72 mln rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, z czego 17,49 mln użytkowników to klienci aktywni, którzy co najmniej raz w miesiącu logowali się do systemu transakcyjnego swojego banku. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost w obu kategoriach odpowiednio o 1,65% i 1,60%, co nominalnie oznacza przyrost klientów na poziomie 630 tys. i 274 tys.

– Rynek bankowości detalicznej w Polsce jest już w dużej mierze nasycony. Według naszych badań, ubankowienie mierzone odsetkiem osób powyżej 15 roku życia, posiadających konto w banku sięgnął w marcu tego roku 89%. Liczba nowych aktywnych użytkowników bankowości mobilnej jest natomiast bardzo zbieżna z liczbą nowych użytkowników bankowości elektronicznej – w obu przypadkach w I kw. br. mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie ok. 270 tys. klientów – podkreślił Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich

Mobilni rosną w siłę

Warto zaznaczyć, że już ponad 51% klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z e-bankowości, czyni to za pomocą aplikacji mobilnych swoich banków. W I kw. br. liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, po kolejnym wzroście, przekroczyła już 9 mln. To wynik wyższy o 3,22% względem IV kw. 2018 r. i aż o 43% lepszy w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości w komórce zwiększyła się nominalnie o 2,72 mln. Z uwagi na relatywnie mniejsze nasycenie rynku i dość dużą bazę urządzeń, segment bankowości mobilnej charakteryzuje się znacznie wyższą dynamiką niż bankowość internetowa. W raporcie „Polska jest Mobi 2018” liczbę smartfonów i tabletów posiadanych przez osoby powyżej 15 roku życia oszacowano na odpowiednio na 20,9 mln i 4,25 mln (dane na koniec 2017 r.). Wciąż zatem – w przypadku użytkowników mobilnych usług bankowych, jak również usług bankowych oferowanych tym kanałem dostępu – istnieje duża przestrzeń do wzrostu.

– W naszej ocenie, w obecnej fazie rozwoju rynku nowe technologie i coraz lepiej dopasowane pod kątem funkcjonalności i potrzeb klientów interfejsy bankowości mobilnej będą istotnym czynnikiem determinującym wybory konsumentów oraz równie ważnym elementem polityki konkurencyjnej banków. Warto jednak pamiętać, że banki ponoszą dziś ogromne nakłady na bezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii, których oczekują ich klienci, ale ograniczony z jednej strony potencjał wzrostu rynku, przy jednoczesnych bardzo wysokich obciążeniach sektora z drugiej, mogą w długim okresie stanowić zagrożenie dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK