Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy - 59 tys. Na rynku mieszkaniowym również odnotowano wzrosty - więcej wydanych pozwoleń, więcej rozpoczętych budów i zbliżona do poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kolejny kwartał z rzędu rosły ceny transakcyjne nieruchomości oraz ceny najmu, co zaobserwowano na niemal wszystkich głównych rynkach.

Mimo niewielkich zmian w otoczeniu makroekonomicznym rynku mieszkaniowego, wartość akcji kredytowej na zakończenie II kw. br. była wyjątkowo wysoka. Banki łącznie udzieliły kredytów na kwotę 16,444 mld zł, co oznacza wzrost o 20,95% (nominalnie o 2,8 mld zł) wobec poprzednich trzech miesięcy. Od kwietnia do czerwca bieżącego roku zawarto 59 321 nowych umów kredytowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. To o 17,24% (8721 umów) więcej niż w I kw. br. Nowych umów było także więcej niż przed rokiem – o 10,5%, a ich wartość wzrosła aż o 19,67%. Dane te po raz kolejny wskazują na systematycznie rosnącą średnią wartość zaciąganego kredytu. Z drugiej strony, według NBP, coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania za gotówkę. Odsetek klientów kupujących w ten sposób na rynku pierwotnym przekroczył już 50%. Powodami wzrostu liczby transakcji gotówkowych na rynku nieruchomości są z jednej strony niższe oprocentowanie lokat, a z drugiej – rosnąca inflacja.

Wysoki poziom akcji kredytowej

– Poziom akcji kredytowej w II kw. 2019 r. był najwyższy od 42 kwartalnych obserwacji publikowanych w naszych raportach. Wartość udzielonych kredytów w wysokości 16,5 mld zł, osiągnęła poziom z III kw. 2008 r. – ostatniego kwartału przed dotarciem do Polski kryzysu subprime. Rekordowa – najwyższa od 31 kwartałów – była również liczba udzielonych kredytów – 59 tys. W III kw. 2011 r. łączna wartość akcji kredytowej, przy tej liczbie udzielonych kredytów była o ponad 22% niższa i wyniosła 12,77 mld zł. To jest wskaźnik wzrostu średniej wartości kredytu hipotecznego w ciągu tych ośmiu lat, który wynika z rosnących cen mieszkań, ale możliwy do uzyskania jest dzięki wzrostowi dochodów przeciętnego kredytobiorcy. Tym samym, potwierdza się moja prognoza sprzed trzech miesięcy, że wolumen tegorocznej akcji kredytowej będzie wyższy niż przed rokiem, ale skala przekroczenia tego wyniku może jeszcze zaskoczyć – tak sytuację na rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych ocenił dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Według stanu na 30 czerwca br. w Polsce było 2 314 107 czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. Oznacza to, że przyrost netto w II kw. br. wyniósł 1,59%, czyli nominalnie o 36 288 sztuk w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych wyniósł natomiast 426,153 mld zł wobec 420,691 mld zł na koniec poprzedniego kwartału, a więc w okresie od kwietnia do czerwca br. zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 1,30%, czyli o 5,462 mld zł.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK