Rynek Finansowy. Loża Komentatorów – wrzesień 2019

Rynek Finansowy. Loża Komentatorów – wrzesień 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - klienci banków odczują wejście w życie dyrektywy PSD2?

Dr Krzysztof Spirzewski
dyrektor zarządzający Departamentem Bankowości Transakcyjnej,
Societe Generale SA

Odpowiedź na pierwszy człon pytania jest zdecydowanie pozytywna. Klienci bez wątpienia dostrzegą zarówno poszerzenie zakresu usług świadczonych przez sektor bankowy, jak też nowe oferty podmiotów trzecich możliwe przy wykorzystaniu serwisów swojego banku. Pojawia się oczywiście pytanie, ile osób fizycznych oraz firm skorzysta z tych nowych usług. Wydaje się, że w polskich realiach ich liczba będzie dość ograniczona, zwłaszcza w przypadku klienta korporacyjnego. W przypadku produktów dla osób prywatnych poszerzenie ich palety o innowacyjne rozwiązania będzie stosunkowo proste, a to z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego polskiego sektora bankowego. Jeśli chodzi o segment biznesowy, korporacyjny, to najpewniej będzie on skłonny korzystać z możliwości, jakie stwarza dyrektywa PSD2 w ograniczonym zakresie. Korporacje rządzą się innymi prawami, potrzebują innego typu usług aniżeli osoby prywatne, dodatkowo usługi te nie muszą być udostępniane online w czasie rzeczywistym.

Należy również pamiętać, iż wpływ dyrektywy PSD2 na rynek polski będzie zdecydowanie mniejszy niż w wielu krajach zachodniej Europy. Zaawansowanie technologiczne polskich instytucji finansowych jest o wiele wyższe niż w krajach tzw. starej Unii, które były głównym adresatem dyrektywy. Ten akt prawny był odpowiedzią na niewystarczający poziom rozwoju technologicznego w wielu państwach, w konsekwencji pojawiła się inicjatywa regulacyjna, by skłonić tamtejsze instytucje finansowe do oferowania klientom bardziej innowacyjnych i zaawansowanych usług pośrednictwa finansowego. W warunkach polskich cel ten został osiągnięty wcześniej.

Joanna Erdman
dyrektor ds. projektów strategicznych,
Departament Klientów Młodych, Masowych i Bankowości Transakcyjnej,
mBank

Oczywiście, że wejście w życie wszystkich przepisów dyrektywy PSD2 zmieni rzeczywistość dla banków i dla klientów. W przypadku banków funkcjonujących w Polsce ten wpływ będzie zapewne nieco mniej odczuwalny niż np. w Europie Zachodniej. A to dlatego, że jesteśmy nowoczesnym sektorem, oferującym wysoką jakość usług i nie musimy obawiać się konkurencji ze strony nowo wprowadzonych podmiotów – TPP (Third Party Providers). Co oczywiście nie oznacza, że rynek się nie zmieni. Pamiętajmy, że wprowadzenie dyrektywy to także szansa dla banków, aby być bardziej konkurencyjnymi.

Moim zdaniem, otwarta bankowość przyniesie klientom wiele dobrego. Po pierwsze, będą mogli wybierać między przeróżnymi ofertami i usługami finansowymi. Zwiększona konkurencja da im wyższą jakość usług, a więc i większe zadowolenie. Po drugie, klienci będą bezpieczniejsi dzięki wprowadzeniu nowych standardów. Mam tu oczywiście na myśli głównie obowiązek silnego uwierzytelniania operacji (czyli weryfikacji co najmniej dwóch faktorów z trzech kategorii związanych z klientem), a także zwiększone wymogi dotyczące transakcji zbliżeniowych (częstsze proszenie o wprowadzenie PIN). Na korzyść konsumenta działają także przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje kartami czy skrócenie maksymalnego czasu rozpatrywania reklamacji.

Wielu klientów początkowo moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK