Bank i Klient: Oznaki nasycenia i duży potencjał

Bank i Klient: Oznaki nasycenia i duży potencjał
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod koniec ub. roku odnotowano 33,177 mln umów dotyczących bankowości internetowej, 15,355 mln klientów logowało się do swojego banku przynajmniej raz w miesiącu. W IV kwartale ilość rachunków dostępnych przez internet oraz liczba aktywnych klientów wzrosła nieznacznie - w stosunku do III kwartału odpowiednio o 0,51 i 0,37%.

Jacek Gieorgica

W 2016 r. w segmencie klientów indywidualnych liczba umów bankowości internetowej wzrosła o 9,31%, co oznacza, że łącznie przybyło ich niespełna 3 mln. W tym czasie liczba klientów aktywnych wzrosła o 5,63%, czyli o nieco ponad 800 tys.

Dalsze osłabienie dynamiki wzrostu liczby rachunków dostępnych przez internet dla klientów detalicznych to oznaka nieuniknionego nasycenia tego obszaru usług bankowych, niemniej stosunek liczby umów do klientów aktywnych na poziomie 46% wskazuje na wciąż duży, niezagospodarowany potencjał w zakresie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych. Zmiana tego stanu rzeczy i przekonanie dotychczasowych klientów do aktywności może wymagać innego niż dotychczas podejścia.

Niewykorzystany potencjał

– Dane publikowane w raporcie NetB@nk oraz wyniki dostępnych badań pokazują, że mimo istotnego nasycenia w obszarze bankowości internetowej, znacząca grupa klientów nie jest jeszcze przekonana do tego sposobu korzystania z usług bankowych i zdalnego zarządzania swoimi pieniędzmi. Część z nich przyznaje, że nie wie, czy w ogóle ma możliwość korzystania z internetowego dostępu do konta, a stosunkowo znaczna grupa jest tego świadoma, jednak z różnych względów nie decyduje się na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Według ZBP za taki stan rzeczy odpowiadają z jednej strony dość niskie kompetencje w zakresie wiedzy finansowej w naszym społeczeństwie i brak pewnej swobody korzystania z nowoczesnych technologii, z drugiej natomiast wciąż mamy do czynienia z luką w obszarze infrastruktury pozwalającej na wygodny dostęp do bankowości. – Mamy nadzieję, że programy wspierające rozwój obrotu bezgotówkowego oraz działania edukacyjne prowadzone przez banki i ZBP pozwolą na stopniową poprawę w tym obszarze i zachęcą część klientów do aktywności – ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań opinii, zrealizowanych przez Kantar TNS dla ZBP w marcu 2017 r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, korzystanie z bankowości internetowej deklaruje 45% respondentów i 53% indywidualnych klientów banków. 57% ankietowanych przyznaje, że ma zaufanie do bankowości internetowej, a wśród posiadaczy rachunku w banku udział ten wzrasta do 62%. Stosunkowo najwyższy poziom zaufania – 74% deklarują przedstawiciele pokolenia Y i najmłodszego pokolenia Z, gdzie wynosi on 66%. Wśród przedstawicieli X-ów zaufanie do bankowości internetowej kształtuje się na poziomie 64% i spada ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI