Rynek Finansowy: Kronika – maj 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia: XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich podjęło uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w najbliższych latach. Zgromadzeniu przewodniczył Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Bank Polska. Wyłoniono nowy skład Rady Związku oraz przeprowadzono wybór członków zarządu. Prezesem, na kolejną już kadencję, został Krzysztof Pietraszkiewicz (funkcję tę pełni od 2003 r., a w latach poprzedzających zajmował stanowisko dyrektora biura i dyrektora generalnego ZBP). Funkcje wiceprezesów ZBP w kolejnej kadencji powierzono mec. Jerzemu Bańce, radcy prawnemu, specjaliście z zakresu prawa bankowego, wiceprezesowi ZBP w latach 2011-2017 oraz Włodzimierzowi Kicińskiemu. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, dr Mieczysław Groszek nie kandydował w tegorocznych wyborach do władz ZBP.

Narodowy Bank Polski odnotował w 2016 r. rekordowy zysk, w wysokości ponad 9,2 mld zł. To o przeszło 900 mln zł więcej niż rok temu. Do budżetu państwa popłynie, aż 95% tej kwoty, czyli ponad 8,7 mld zł, choć w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. przyjęto, że będzie to jedynie 627 mln zł. Na zysk NBP za ub.r. złożyły się przede wszystkim: dodatni wynik z różnic kursowych oraz dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi pomniejszony o koszty prowadzonej polityki pieniężnej oraz koszty działania i amortyzacji.

Polska gospodarka rosła w 2016 r. najwolniej od trzech lat. Główny Urząd Statystyczny zweryfikował dane o PKB za 2016 r. Wzrósł on nie o 2,8%, ale o 2,7%. Okazało się ponadto, że spadek inwestycji w 2016 r. wyniósł nie 5,5%, ale aż 7,9%. W dół poszedł też odczyt PKB w 2015 r. – z 3,9% do 3,8%. Z kwietniowego komunikatu GUS wynika, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 11,1% rok do roku, po zwyżce o 1,2% w lutym.

Transakcje

Inwestycje obniżające zużycie energii elektrycznej, wody, zmniejszanie kosztów produkcji ponoszonych w związku ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków – wszystkie te przedsięwzięcia można współfinansować Kredytem EkoOszczędnym BOŚ. Kredytowane może być 100% wartości inwestycji, dostępny okres spłaty kredytu wynosi nawet 10 lat, a skorzystać mogą z niego zarówno przedsiębiorstwa, jak i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy.

BGK Nieruchomości, który odpowiada za rządowy program budowy mieszkań na wynajem ma już do dyspozycji 5 mld zł na program Mieszkanie Plus. To „następca” programu Mieszkanie dla Młodych, z którego po raz ostatni Polacy będą mogli skorzystać na początku 2018 r. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK