15-lecie Forum Technologii Bankowych: Loża komentatorów – kwiecień 2019

15-lecie Forum Technologii Bankowych: Loża komentatorów – kwiecień 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak technologia zmieni polską bankowość w ciągu najbliższych 15 lat?

Magda Borowik
Departament Innowacji
Finansowych FinTech w UKNF

Warunkiem skutecznej transformacji jest wyznaczenie jasno sprecyzowanego celu i konsekwentne dążenie do niego. Dla bankowości jest nim oferowanie łatwo dostępnych, dopasowanych do potrzeb, bezpiecznych, godnych zaufania i pewnych jak w banku cyfrowych usług. W warunkach transformacji cyfrowej modelu operacyjnego całej gospodarki należy założyć usieciowienie sektora, w kierunku zwiększania jego interoperacyjności oraz tworzenia wielokierunkowych współzależności międzysektorowych.
Technologie transformacyjne dla sieciowego zarządzania danymi, takie jak cyfrowa tożsamość, usługi zaufania czy API są kluczowe dla osiągnięcia celów stawianych transformacji.

Banki muszą przede wszystkim postawić na nowoczesne rozwiązania cyfrowej tożsamości, fundament wszelkich usług cyfrowych. Rozwiązania biometryczne to potencjał pogodzenia wymogów bezpieczeństwa z łatwością obsługi. W rozrastającym się internecie rzeczy przyszłością jest tożsamość zdecentralizowana. W Polsce wykonaliśmy pierwszy krok w tym kierunku, ustanawiając Krajowy Schemat Identyfikacji Elektronicznej w modelu sfederalizowanym.

Upowszechnienie kwalifikowanych podpisów i pieczęci cyfrowych, znaczników czasu oraz rejestrowanego doręczenia pozwoli zwiększać zaufanie klientów do oferowanych przez banki usług. Programistyczne interfejsy aplikacyjne (API) nie są niczym nowym dla banków. Nowy jest cel, dla którego się je buduje: udostępnianie i wymiana danych w celu generowania nowych modeli biznesowych – dzięki współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Banki to instytucje zaufania, a transformacja cyfrowa stawia przed nimi szansę wejścia w nową rolę: dostawcy cyfrowego zaufania. Jedną z dróg jest technologia blockchain.

Tomasz Jakubczyk
dyrektor Departamentu Elektronicznych Kanałów Dystrybucji BOŚ Banku SA

Osobiście uważam, że 8-15 lat, to zbyt odległy horyzont czasowy, aby snuć scenariusze zmian. Przyśpieszony proces kreacji i absorbcji zmian, dostosowywanie się do nowych regulacji oraz trudne do zdefiniowania zwyczaje klientów, uniemożliwiają ocenę tak długiego horyzontu.
Jeżeli miałbym prognozować, co zmieni się w średnim okresie (4 do 7 lat), to uważam, że widoczne w ostatnich latach nadzieje rynku, szczególnie podmiotów spoza segmentu finansowego, dotyczące modelu open banking i monetyzacji API, zaczną się na poważnie materializować. Do końca jednak nie wiem, kto będzie faktycznym wygranym bitwy o klienta na tej płaszczyźnie – banki czy TPP. Modele biznesowe w tej przestrzeni, takie jak revenue sharing lub model subskrypcyjny dają duży potencjał obydwu stronom.

Co faktycznie może się zmienić? Klienci mogą przestać kojarzyć bankowość z serwisem bankowym, jaki znamy obecnie; opartym na relatywnie standardowej kafeterii produktów bankowych, dostarczanych przez serwisy online i offline banku. Serwis finansowy stanie się bardziej niewidoczny. Odbywać będzie się w kontekście danej czynności użytkownika (contextual banking) oraz w tle naszej codziennej, pozafinansowej aktywności z zachowaniem jednak bardzo głębokiej warstwy cyberbezpieczeństwa – ten element cenią i będą cenić klienci. Oczekuję także głębokiej integracji modelu e-commerce z bankowością – na fali wzrostu segmentu e-commerce, jak i generowanych przez ten segment trendów obsługi klienta i pogłębionej analizy zachowań ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK