Rynek Finansowy: Loża komentatorów – maj 2017

Rynek Finansowy: Loża komentatorów – maj 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy propozycja rewolucji podatkowej Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego może zmienić polski system fiskalny?

Mirosław Bieszki
doradca ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Fot. Archiwum prywatne

Propozycja zespołu ledwo się pojawiła, a już zniknęła, co sprawia, że komentować można to, czy mogłaby doprowadzić do powstania systemu podatkowego. Powszechna jest bowiem opinia, że mamy wprawdzie podatki, ale nie system fiskalny. Odpowiedź jest jednoznacznie negatywna, bowiem nie rozwiązywała żadnego ze zdiagnozowanych problemów. Najlepiej w tym miejscu przytoczyć oceny uczestników Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, zgodnie z którymi ogólna ocena to „mierny+”, przy czym najgorzej oceniono stabilność przepisów prawnych (ocena 1,9 w skali do 5) oraz informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym (ocena 2,2).

„Rewolucja podatkowa”, bynajmniej nie zapewniłaby stabilności przepisów prawnych, ani nie podniosłaby jakości komunikacji między podatnikami a dwoma ministerstwami – finansów i rozwoju oraz sprawiedliwości. „Rządzący totalnie” w miejsce dialogu i kompromisu preferują penalizację, czego dowodem są rozwiązania domykające lukę w podatku VAT. Zaproponowany system byłby unikalny w skali światowej, zatem brakowałoby doświadczeń z innych krajów, a co istotniejsze, nowe regulacje nie przystawałby do rozwiązań Unii Europejskiej, opartych na podatkach bezpośrednich i pośrednich. Brexit spowoduje zmiany w konstrukcji strony przychodowej w unijnym budżecie, które na pewno nie pójdą w kierunku podatku przychodowego. Ponadto – co zadziwia, biorąc pod uwagę „patriotyzm ekonomiczny” w nazwie zespołu parlamentarnego – proponowana rewolucja wyraźnie zachęcałaby do importu, a nie zaopatrywania się u dostawców krajowych.

Jarosław Janecki
główny ekonomistaw Société Générale Polska

Fot. Sociètè Gènèrale

Do zmian w systemie podatkowym dochodzi z różnych powodów. Może to być reakcja na zachodzące zmiany na rynku pracy, dóbr i usług, czy też efekt nowych regulacji w UE. Zmiany są zatem nieuniknione, nawet w przypadku systemów dobrze funkcjonujących. W Polsce mamy nadal mało efektywny system podatkowy, skomplikowany i kosztowny w zarządzaniu. Nie jest zatem wykluczone, że podczas kolejnych kampanii wyborczych politycy będą przychylniej odnosić się do bardziej znaczących zmian w systemie podatkowym, tym bardziej że w ten sposób będą mogli zdobywać dodatkowe punkty poparcia. Licytowanie się w ramach programu „500+”, zapewne nie będzie efektywną strategią.

Warto zauważyć, że po okresie stymulacji pieniężnej na świecie, powoli zbliżamy się do okresu, kiedy poszczególne kraje będą konkurować między sobą i walczyć o dodatkowy wzrost gospodarczy, wykorzystując instrumenty w postaci stawek podatkowych. Wojny podatkowe są z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI