Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Rekordowy rok w hipotekach

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020.  Nieruchomości: Rekordowy rok w hipotekach
Fot. stock.adobe.com/whyframeshot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo nieznacznego spadku dynamiki akcji kredytowej, ostatni kwartał ub.r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się bardzo dobry pod względem liczby i wartości nowo udzielonych pożyczek. W całym 2019 r. w Polsce udzielono ponad 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł - odpowiednio o prawie 6% i ponad 16% więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego.

Tym samym wyniki akcji kredytowej minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 r., natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy wynik w historii. Sektor deweloperski pod względem oddanych do użytkowania mieszkań odnotował najlepszy wynik od 1989 r. W całym roku obserwowaliśmy natomiast postępujący wzrost cen mieszkań. 

W IV kw. ub.r. w segmencie kredytów mieszkaniowych banki odnotowały tylko nieznacznie niższe wyniki w zakresie liczby i wartość udzielonych kredytów w porównaniu do poprzednich okresów. Od października do grudnia 2019 r. łącznie udzieliły 55 445 nowych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, czyli o 7,14% mniej niż w III kw. Łączna wartość udzielonych kredytów wyniosła 15,715 mld zł, co oznacza spadek o 6,87% w ujęciu kwartalnym. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 wyniki akcji kredytowej były istotnie wyższe – w IV kw. 2019 r. zawarto o 7,24% więcej umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości wyższej o 15,33%. 

Rekordowy rok

W całym 2019 r. w Polsce udzielono 225 073 nowych kredytów mieszkaniowych. – Wyniki akcji kredytowej minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 r., natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy wynik w historii. Skala akcji kredytowej zanotowana w minionym roku przerosła oczekiwania, a portfel nowych kredytów mieszkaniowych osiągnął rekordową wartość przewyższającą wyniki z lat 2007-2008. Prognozowaliśmy, że w całym 2019 r. będzie co najmniej tak dobrze jak rok wcześniej, ale skala wzrostu akcji kredytowej była jeszcze wyższa niż prognozy Centrum AMRON. Wzrost wartości zaciąganych w roku 2019 kredytów mieszkaniowych wynikał w dużej mierze ze wzrostu średniej wartości udzielanych kredytów – o prawie 10% – mówi dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Na koniec ub.r. czynnych kredytów mieszkaniowych było 2 389 311, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 443,1 mld zł. Podobnie jak w latach poprzednich, sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej gospodarce i związany z nią wzrost płac, a także historycznie niskie stopy procentowe NBP, zapewniające niski koszt obsługi kredytu hipotecznego i zachęcające do poszukiwania alternatywnych do lokat bankowych możliwości lokowania oszczędności.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w IV kw. ub.r. ogółem wyniosła 283 150 zł, czyli o 1124 zł (0,40%) więcej w odniesieniu do poprzedniego. Wynika to ze wzrostu przeciętnej kwoty nowych kredytów mieszkaniowych w złotych – o 1589 zł (0,56%) w stosunku do wartości zanotowanej w III kw. 2019 r., czyli do poziomu 284 402 zł. Jednocześnie zanotowano znaczny spadek średniej wartości kredytu walutowego – o 16 426 zł, czyli 7,28%, do poziomu 209 345 zł.

W odniesieniu do IV kw. 2018 r., w badanym okresie zanotowano istotny wzrost przeciętnej wartości nowo udzielonych kredytów w złotówkach – o 7,73% (nominalnie 20 398 zł), przy jednoczesnym spadku średniej wartości kredytów denominowanych w obcych walutach – o 3,98% (nominalnie 8685 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem była wyższa o 7,58% (19 960 zł) niż w analogicznym kwartale 2018 r. Już od kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost zarówno średniej wartości nowo udzielonych kredytów w złotych, jak i kredytów mieszkaniowych ogółem, co jest bezpośrednim efektem wzrostu wysokości kredytów złotowych. W całym 2019 r. przeciętna wartość nowego kredytu złotowego wzrosła o 9,88% (nominalnie o 25 073 zł), natomiast kredytu w obcych walutach spadła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK