Autor: AMRON-SARFiN

BANK 2022/03

Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | 50. edycja Raportu AMRON-SARFiN

Zgodnie z przewidywaniami, rok 2021 zakończył się rekordowo wysokim wynikiem w segmencie kredytów mieszkaniowych. Z kwotą ponad 86 mld zł nowo udzielonych kredytów, sektor bankowy osiągnął historycznie najwyższy wynik, w ciągu roku przybyło też 256 tys. nowych umów. Całkowita liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy przekroczyła 2,5 mln, a zadłużenie z ich tytułu 500 mld zł – wynika z najnowszej, 50. edycji Raportu AMRON-SARFIN.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Rynek mieszkaniowy wciąż w trendzie wzrostowym

Mimo trwającej pandemii, pierwszy kwartał br. przyniósł dalsze zwiększenie aktywności na rynku mieszkaniowym. Banki zamknęły go rosnącą liczbą nowo udzielonych kredytów o wyższej wartości, zaś łączna kwota zadłużenia przekroczyła 480 mld zł. Zwiększenie aktywności odnotowano także w segmencie deweloperskim, a średni poziom cen transakcyjnych mieszkań w większości aglomeracji wzrósł kolejny raz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dom i pieniądze
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Boom w hipotekach

Pierwszy kwartał na rynku kredytów mieszkaniowych – mimo oczekiwań spowolnienia akcji kredytowej ze względu na pandemię koronawirusa – upłynął pod znakiem boomu. Chociaż symptomy pewnego osłabienia widać już w danych kwietniowych, skala akcji kredytowej po trzech miesiącach br. przewyższyła nie tylko wyniki z poprzedniego kwartału, ale również z analogicznego okresu 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Modele domków na tle wykresów gospodarczych
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Rekordowy rok w hipotekach

Mimo nieznacznego spadku dynamiki akcji kredytowej, ostatni kwartał ub.r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się bardzo dobry pod względem liczby i wartości nowo udzielonych pożyczek. W całym 2019 r. w Polsce udzielono ponad 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł – odpowiednio o prawie 6% i ponad 16% więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

Jak indeksy mogą pomóc w prognozowaniu zmian cen na rynku nieruchomości?

Indeksy cen nieruchomości są podstawą do analizy i prognozowania dynamiki zmian ich wartości. Stanowią przedmiot zainteresowania wielu podmiotów gospodarczych, m.in. banków monitorujących wartości nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów hipotecznych, klientów indywidualnych jako wsparcie w podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania, a także państwa jako ważny wskaźnik makroekonomiczny

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1