Fundusze UE platformą współpracy banków spółdzielczych i samorządów

Fundusze UE platformą  współpracy banków spółdzielczych i samorządów
Od lewej: Włodzimierz Kiciński,Wojciech Kwaśniak, Zdzisław Kupczyk Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wieczorną debatę II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (16.01.2020 r.) na temat przyszłości BS-ów moderował wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński.

#ZdzisławKupczyk: Łączenie misji z biznesem oznacza społeczną odpowiedzialność. Nie sposób ich rozdzielić, gdy chcemy zachować spółdzielczy charakter działania #BankiSpółdzielcze #SSPSBS #BankowośćSpółdzielcza #Samorządy

Debatę otworzyło wystąpienie Wojciecha Kwaśniaka, wieloletniego zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, na temat kształtu bankowości spółdzielczej oraz gospodarczej i społecznej lokalności jako przewagi konkurencyjnej banków spółdzielczych.

Jego partnerem w debacie był Zdzisław Kupczyk, były Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości  SA, który rozpoczął swoje wystąpienie prezentacją odniesień do praktycznych wymiarów lokalności pojmowanej i misyjne, i biznesowo.

Specyfika bankowości spółdzielczej

Wojciech Kwaśniak wskazał, że tempo zachodzących zmian i wyzwania dla rozwoju sektora w pełni uzasadniają podjęcie inicjatywy jaką stanowi powołanie Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Zastrzegając prywatny i ekspercki charakter swojej wypowiedzi przypomniał, że dziedzictwo przeszłości jakim są wartości nadal stanowi fundament bankowości spółdzielczej. Dzień dzisiejszy to wymogi regulacyjne i próba godzenia zasady proporcjonalności z efektywnym zarządzaniem ryzykiem.

Próba odpowiedzi na pytanie o specyfikę bankowości spółdzielczej dotyczy takich kwestii jak: integracja czy konsolidacja, kierunek dalszych przekształceń, wreszcie łączenie konkurencyjności z solidarnością i pomocniczością.

Lepsze rozumienie spółdzielczego modelu biznesowego to godzenie zasad z oczekiwaniami rynku. To istotna różnica względem bankowości komercyjnej.

Jednak mimo tego banki spółdzielcze wpadały niekiedy w pułapkę nadmiernej koncentracji, gdy konieczna była dywersyfikacja.

Potrzebni aktywni spółdzielcy

Z kolei Zdzisław Kupczyk wskazał na wybranych przykładach przestrzeń do rozwoju biznesu poprzez budowę potencjału gospodarczego i wykorzystanie istniejącego potencjału.

Również poprzez uspołecznienie procesu budowy strategii i uzyskanie efektu sprzężenia zwrotnego przez aktywizację członków banku.

Dobry przykład to rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej z udziałem spółek wodnych. Odejście od tego modelu przyniosło opłakane skutki.

Technologia bywa bronią obosieczną w przypadku złych zastosowań. Łączenie misji z biznesem oznacza społeczną odpowiedzialność. Nie sposób ich rozdzielić, gdy chcemy zachować spółdzielczy charakter działania.

Nowe obszary biznesu wytyczają także oczekiwania klientów. Wyzwanie to analiza i wdrażanie kolejnych regulacji. Wymaga to rozwiązań wspólnotowych.

Współpraca banków i samorządów

Odnosząc się do tych rekomendacji Wojciech Kwaśniak zaproponował wypracowanie wspólnych reguł oceny projektów we współpracy z lokalnymi samorządami przy absorpcji środków europejskich, co uczyni realnym wzrost udziału w rynku do 15 proc.

By tak się stało dopracowania wymaga model działania grupy w ramach Zrzeszenia. Bez tego trudno będzie wykorzystać szanse związane z projektami realizowanym w ramach Grupy.

Źródło: aleBank.pl