Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Najlepsze praktyki zarządzania kryzysowego

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Najlepsze praktyki zarządzania kryzysowego
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agresja Rosji w Ukrainie zweryfikowała negatywnie szereg paradygmatów ostatnich dwóch dekad. Przede wszystkim przekonanie, że budowa relacji handlowych, przy redukcji wydatków obronnych, zapewni trwale bezpieczeństwo, sprzyjać będzie demokratyzacji państw, które utrzymując fasadowy charakter instytucji demokratycznych, stosowały w istocie mechanizmy totalitarne, wreszcie założenie, że partykularne interesy większych graczy (jak Francja czy Niemcy) wyznaczają optymalnie kierunek i dynamikę zmian w UE, a szerzej rzecz ujmując, w europejskiej przestrzeni gospodarczej.

Maciej Małek

Kryzys, z którym mamy do czynienia, wykracza poza zasięg terytorialny konfliktu zbrojnego, jego wymiar militarny, humanitarny i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i wszelkie inne. Jego nieuniknione następstwa obserwujemy w transporcie i dostarczaniu pomocy żywnościowej krajom Rogu Afryki. Zakłóca łańcuchy dostaw i równowagę światowych rynków – od paliw kopalnych, metali, w tym ziem rzadkich, po żywnościowy, zaawansowanych technologii, czy finansowy. W tym stanie rzeczy stosowanie ogólnych prawideł zarządzania kryzysowego obejmuje szeroki pakiet zagadnień, poczynając od logistyki, przez zarządzanie zasobami, po komunikację oraz moderowanie informacji rozmaitego przeznaczenia, w zależności od jej adresatów i założonych celów.

W doborze czynników warunkujących bezpieczeństwo oraz w celu ich właściwej oceny, jako warunku koniecznego zarządzania kryzysowego, trzeba dokonać sektorowej systematyki w układzie militarnym, politycznym, środowiskowym, ekonomicznym i społecznym, przy założeniu, że pozostają one we wzajemnej zależności, co najlepiej ilustruje art. 3 traktatu waszyngtońskiego, odwołujący się do siły ekonomicznej państw NATO jako kwantyfikatora zdolności obronnych sojuszu. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, którego waga i znaczenie potwierdzone są przez dynamikę zmian, globalnych i regionalnych, ale o szerszych implikacjach – jak w przypadku wojny w Ukrainie – że wszelkie prognozy i modele, czy jak kto woli scenariusze wydarzeń pozostają obciążone coraz szerszym marginesem błędu.

Czas już budować scenariusze na czasy powojenne

Nie zwalnia to nas z budowy i aktualizacji kolejnych scenariuszy i doskonalenia umiejętności prognozowania, tak aby w momencie kryzysu, bez względu na jego przyczyny i charakter, optymalizować posiadane środki i zasoby, celem minimalizacji niekorzystnych zjawisk i ich następstw, możliwie harmonijnego powrotu do normalizacji relacji wewnętrznych i zewnętrznych w każdym z aspektów – od militarnego, przez ekonomiczny, aż po kontekst społeczny. Pomocne w tych działaniach są z reguły wypracowane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK