Maciej Małek

BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Samorządy | Częstochowa jest konkurencyjna względem większych aglomeracji

Z szacunkiem dla historycznej tradycji i rozpoznawalności miasta, związanej z jego religijnym znaczeniem, pokazujemy je – już od ponad 10 lat – jako nowoczesny i progresywny ośrodek z potencjałem. Mający możliwość rozwoju w wielu branżach gospodarki, a także dobrą, dopasowaną do rynku pracy ofertę edukacyjną oraz kulturalno-rozrywkową – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, w rozmowie z Maciejem Małkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Najlepsze praktyki zarządzania kryzysowego

Agresja Rosji w Ukrainie zweryfikowała negatywnie szereg paradygmatów ostatnich dwóch dekad. Przede wszystkim przekonanie, że budowa relacji handlowych, przy redukcji wydatków obronnych, zapewni trwale bezpieczeństwo, sprzyjać będzie demokratyzacji państw, które utrzymując fasadowy charakter instytucji demokratycznych, stosowały w istocie mechanizmy totalitarne, wreszcie założenie, że partykularne interesy większych graczy (jak Francja czy Niemcy) wyznaczają optymalnie kierunek i dynamikę zmian w UE, a szerzej rzecz ujmując, w europejskiej przestrzeni gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking | Banki spółdzielcze sprostały trudnym wyzwaniom

Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” przechodził na przestrzeni minionego ćwierćwiecza różne koleje losu. Kończąc jego 24. edycję, nie przypuszczaliśmy, że do kolejnej – jubileuszowej – upłyną aż trzy lata. W tym czasie wydarzyło się tak wiele, że ramy tego opracowania są zbyt szczupłe, by opisać wszystko to, co odmieniło nasze życie zawodowe i prywatne, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Ta wojna zmieni dotychczasowe relacje gospodarcze

Zachód nie jest gotów do zapłaty doraźnej ceny mierzonej spadkiem dobrobytu za obronę wartości humanitarnych w przypadku Ukrainy. Nie wiem, czy ta kalkulacja jest poprawna, albowiem nie ma niestety podstaw do wykluczenia wariantu, że Putin nie posunie się jeszcze dalej i wówczas wystawi jeszcze wyższy rachunek – podkreśla prof. dr hab. Marian Gorynia w rozmowie z Maciejem Małkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Rolnictwo | Rolnictwo określa warunki życia i pracy na obszarach wiejskich

Nasz rozmówca – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a wcześniej przewodniczący komitetów Stałego i Ekonomicznego Rady Ministrów, wielokrotnie minister konstytucyjny, samorządowiec, związkowiec i nauczyciel. Rolnictwo i jego otoczenie traktuje w sposób kompleksowy, gdzie argumenty natury ekonomicznej uwzględniają aspekty środowiskowe, społeczne, a nawet kulturowe. Z Henrykiem Kowalczykiem rozmawiali Maciej Małek, Paweł Minkina i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Małe może być piękne, a nade wszystko efektywne

Przed kadrą zarządzającą dzisiejszym bankiem spółdzielczym stoi wyzwanie, aby technologia nie przesłoniła relacji międzyludzkich i nie zabiła lokalnego charakteru instytucji. Albowiem to ten charakter sprawia, że bank nie jest tylko instytucją finansową, ale żywą częścią społeczności, w której funkcjonuje – podkreśla Urszula Zalewska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie, w rozmowie z Maciejem Małkiem i Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Wywiad | Złudzenia poprawiają samopoczucie, ale nie służą gospodarce

Mój rozmówca na wstępie rozmowy zastrzegł, z właściwą Poznaniakom solennością, że z szerokiej palety rekomendowanych do rozmowy kwestii odniesie się jedynie do tych, które stanowią domenę Jego badawczych zainteresowań. Nie chce bowiem – jak stwierdził – stwarzać wrażenia, że zna się na wszystkim. Z prof. dr. hab. Marianem Gorynią rozmawiał Maciej Małek.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna

Skoro przez półtora stulecia w różnych sytuacjach dziejowych bankowość lokalna utrzymała się lepiej lub gorzej i służyła społeczności lokalnej, to znaczy, że idea, która jej przyświecała, byśmy wspólnie, tworzyli dobro, którym możemy się podzielić i budowali to nasze otoczenie, ma głęboki sens, i że będzie mieć sens także w najbliższej przyszłości – twierdzi
Alicja Huczyńska,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie.
Rozmawiali z nią Maciej Małek i Jerzy Rawicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jan Kreft
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Cyberprzestrzeń to lustrzane odbicie nierówności społecznych w rzeczywistości

Algorytmy tworzą bańki społeczne i informacyjne. Efekty obserwujemy aż nadto wyraźnie w przestrzeni publicznej, gdzie dialog zastąpiły inne zgoła formy komunikacji, gdzie niemal „wszyscy krzyczą”, a tak niewielu jest słuchanych. Warto o tym pomyśleć, zanim potraktujemy technologię cyfrową jako Świętego Graala biznesu, bankowości czy – górnolotnie – naprawiania świata – mówi
prof. dr hab. Jan Kreft
w rozmowie z Maciejem Małkiem i Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | W gospodarce musi być równowaga pomiędzy akumulacją kapitału finansowego i wytwórczego

Prof. dr hab. Jerzy Hausner łączy pasję badacza z pragmatyzmem działania, co znalazło wyraz w szeregu inicjatyw i projektów realizowanych przy jego aktywnym udziale, by wymienić tylko prace w ramach Rady Polityki Pieniężnej, czy wysokie funkcje w administracji rządowej, gdzie jako wicepremier, minister gospodarki zainicjował wiele zmian prorozwojowych od jego nazwiska zwanych planem Hausnera. Wyraziste poglądy nie zawsze zjednywały mu zwolenników, ale zawsze zasługiwały na uwagę. Tak w odniesieniu do stanowiącej kanwę tej rozmowy inflacji, jak i wielu innych kwestii związanych ze sferą realną gospodarki.
Z prof. Jerzym Hausnerem
rozmawiali Maciej Małek i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Trzecia linia obrony

Audyt i doradztwo spełniają wiele funkcji w instytucjach nadzorowanych i regulowanych, jak banki, stanowią systemowy element mechanizmu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach, wskazując obszary wymagające poprawy. Ich efektem jest nie tylko usunięcie błędów i niezgodności, ale także ogólne usprawnienie działania, co przekłada się na ograniczenie ryzyk reputacyjnych i prawnych, łącznie z negatywnymi konsekwencjami kontroli zewnętrznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konsolidacje – debata redakcyjna | Im gruntowniej przygotowany proces łączeniowy, tym efektywniejsza jego realizacja

Cztery banki spółdzielcze – z Bełchatowa, Krośniewic, Łodzi i Strykowa – połączyły swoje struktury i zasoby pod szyldem Łódzkiego Banku Spółdzielczego. Ponad 825 tys. mieszkańców województwa łódzkiego zyskało w ten sposób silną i stabilną kapitałowo instytucję z trwałymi, spółdzielczymi korzeniami, o uniwersalnym charakterze i ambitnych planach rozwojowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Przedsiębiorczość i determinacja to nasze niezbywalne atuty

Moim zdaniem, polska przedsiębiorczość, determinacja do poprawy warunków życiowych to był, jest i będzie motor napędowy. Polski przedsiębiorca na każdym poziomie jest zdeterminowany, żeby poprawić jakość i poziom życia swojego i swoich bliskich, to jest największy kapitał i największa nasza siła -podkreśla Rafał Sonik przedsiębiorca i zwycięzca Rajdu Dakar, w rozmowie z Maciejem Małkiem i Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nauka i edukacja ekonomiczna | BIBLIOTEKA BANKOWCA

Historia Banku Anglii ewaluacją pisana Podtytuł pierwszego polskiego wydania książki autorstwa profesora Uniwersytetu Princeton Harolda Jamesa „Bank of England” brzmi: „Jak powstał nowoczesny bank centralny”. Nie przypadkiem winietę okładki zdobi logo Narodowego Banku Polskiego, gdyż wydawca – Wydawnictwo Naukowe PWN SA – pozyskał do współpracy merytoryczno-redakcyjnej pracowników Departamentu Badań i Innowacji Finansowych i Departamentu Komunikacji Narodowego Banku Polskiego, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Wydarzenia i opinie | 200-LECIE UMOWY ZGIERSKIEJ | Kolebka ziemi obiecanej

Dwieście lat temu rewolucja przemysłowa przypieczętowała los setek warsztatów tkackich w zachodniej części Europy. Nową ojczyzną dla wielu zmuszonych do wędrówki za chlebem rzemieślników stało się powstałe kilka lat wcześniej Królestwo Polskie, które zapewniało dostęp do nieogarnionego rynku rosyjskiego, a równocześnie doświadczało poważnych braków, jeśli chodzi o potencjał produkcyjny. O to, by pośród Wzniesień Łódzkich utworzyć coś na kształt specjalnej strefy ekonomicznej, a Zgierz uczynić jej centrum, zadbali Rajmund Rembieliński, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, i Stanisław Staszic, dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Między inflacją i bezrobociem istnieją ścisłe współzależności

Nie czyńmy z inflacji fetyszu, to broń obosieczna, lecz utrzymana w ryzach
daje pozytywne impulsy – twierdzi
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.
Od lat łączy ona pasje badawcze z doświadczeniem praktyka w dziedzinie gospodarki i finansów, by wymienić tylko wieloletni udział w pracach rady nadzorczej istotnego sektorowo banku, zaś misja kierowania pracami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zasługuje na odrębne potraktowanie. W rozmowie z Maciejem Małkiem skupia się na nieporozumieniach i emocjach, jakie budzi inflacja oraz jej bezpośrednie następstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 10