Raport Specjalny | Technologiczne Otwarcie Roku | Dane – bezcenny towar

Raport Specjalny | Technologiczne Otwarcie Roku | Dane – bezcenny towar
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Monetyzacja danych to szerokie spektrum zagadnień, poczynając od ochrony informacji wrażliwych, poprzez wymogi antyfraudowe i AML, przetwarzanie i przechowywanie zasobów w sposób zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem, aż po ich udostępnianie i wykorzystanie.

Każdy z wymienionych elementów jest czynnikiem kosztotwórczym, co w połączeniu z popytem rynkowym definiuje korzyści, wyrażone konkretnymi sumami obrotów i zysku netto. I to atrakcyjnego, bowiem skomplikowana struktura własnościowa i model biznesowy utrudniają w praktyce ustalenie rezydencji podatkowej i podstawy wymiaru danin publicznoprawnych.

Dziś już online

W sektorze bankowym oraz firmach infrastrukturalnych aspekt regulacyjny ma o tyle istotne znaczenie, że podmioty regulowane i nadzorowane poruszają się w cyfrowym świecie na podstawie i w granicach prawa. Paradoksalnie, w realiach żywiołowego rozwoju technologii, co empirycznie potwierdzają nierozpoznane skutki wdrażania nowych aplikacji, ramy prawne nie tyle ograniczają ten proces, ile go porządkują z punktu widzenia kryterium celu, bezpieczeństwa danych i transparentności działania. Nie przypadkiem w firmach, których model biznesowy bazuje na big data działy technologii konsultują na bieżąco swoje projekty z departamentami prawnymi. Nie przypadkiem też przed paroma laty na Forum Bankowym usłyszeliśmy z ust przedstawiciela globalnej firmy technologicznej, że jej prawnicy rozwiążą w dialogu z nadzorcą i regulatorem kwestie dotyczące rozwiązań chmurowych w aspekcie wdrażanych wówczas regulacji RODO.

W miarę rozwoju e-administracji i e-commerce, cyfrowe kanały dostępu, weryfikacja tożsamości, profil zaufany i podpis elektroniczny usprawniły obrót prawny, załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia biznesowe i te z tytułu czynności urzędowych i prawnych. Wszystko to odbywa się dziś online, w czasie rzeczywistym, bezpiecznie, transparentnie i z racji dostępności oraz efektu skali na poziomie obrotów amortyzującym koszty wdrożeń, utrzymania, ochrony, monitorowania, serwisowania infrastruktury i zarządzania danymi.

Pandemiczne przyspieszenie nie zaskoczyło sektora bankowego

Banki odegrały w tym procesie rolę hubów technologicznych i przyczyniły się do rozszerzenia zasięgu oddziaływania technologii cyfrowych w e-administracji i biznesie. Równolegle fintechy i bigtechy rzuciły w segmencie e-commerce otwarte wyzwanie bankom, co znalazło wyraz w regulacjach zobowiązujących je do udostępniania danych podmiotom trzecim. Warto podkreślić, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych nadal spoczywa na bankach, a pytanie, czy tzw. zaufana strona trzecia jest w pełni wiarygodna, nadal budzi wątpliwości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK