Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking | Banki spółdzielcze sprostały trudnym wyzwaniom

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking | Banki spółdzielcze sprostały trudnym wyzwaniom
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ranking "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze" przechodził na przestrzeni minionego ćwierćwiecza różne koleje losu. Kończąc jego 24. edycję, nie przypuszczaliśmy, że do kolejnej - jubileuszowej - upłyną aż trzy lata. W tym czasie wydarzyło się tak wiele, że ramy tego opracowania są zbyt szczupłe, by opisać wszystko to, co odmieniło nasze życie zawodowe i prywatne, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Zmianie uległy niewzruszalne wydawałoby się paradygmaty, także te dotyczące sektora bankowości spółdzielczej. A to, że się nie da; a to, że koszty; a to, że bariera technologiczna jest nie do przeskoczenia; a to, że fuzje odbiorą lokalną tożsamość i podmiotowość… Argumenty przeciwko zmianom tyleż nieuchronnym, co – jak pokazują obecne doświadczenia – korzystnym dla sektora w długofalowej perspektywie, wymieniać można by długo. Szczęśliwie życie pokazało, że zdolność do zarządzania zmianą, cyfrowe przyspieszenie, wreszcie działania wspólnotowe gwarantujące efekt skali to niezbywalne atuty bankowości spółdzielczej. Więcej, w dobie pandemii okazała się ona ostatnią linią oporu, która nie tylko wsparła samorządy w wypełnianiu ich statutowych zadań, ale i zagwarantowała niezakłócony dostęp do usług finansowych i obsługę, zarówno w tradycyjnej formie realizowanej w oddziałach i placówkach banków, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, jak i za pośrednictwem kanałów cyfrowych, w tym poprzez bankowość mobilną.

W trakcie batalii o miejsca pracy i zachowanie tkanki MŚP, stanowiącej zwłaszcza w małych ojczyznach fundament życia gospodarczego, banki spółdzielcze nie tylko procesowały wnioski, doradzały i zapewniały komunikację przedsiębiorców z operatorem poszczególnych transz pomocy w ramach tarczy PFR, ale i zapewniły skuteczną alokację tych środków i ich późniejsze rozliczanie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zmiana trybu i organizacji pracy, zintegrowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe wdrażane z poziomu banków zrzeszających, przy wydatnym wsparciu Krajowej Izby Rozliczeniowej, które nie ograniczało się do rozwiązań technologicznych, lecz objęło specyfikę biznesową wymagającą optymalnego ułożenia w relacji z Polskim Funduszem Rozwoju. Wszystko to bez obciążeń po stronie klientów i beneficjentów pomocy dystrybuowanej przez sektor.

Ranking po poważnych zmianach

Opisane zjawiska i wyzwania zbiegły się w czasie z nowymi obciążeniami, także w zakresie sprawozdawczości, wymogami regulacyjnymi dotyczącymi jakości kapitału etc., co nie przeszkodziło w skutecznym podejmowaniu działań na rzecz pionowej konsolidacji sektora, przy równolegle realizowanej integracji poziomej. Działania te inicjowały zarówno spółdzielnie systemy ochrony, jak również same banki, niekiedy w dialogu, bądź z inicjatywy nadzorcy. Jak wiele uległo zmianie, najlepiej dowodzi fakt, że jeszcze kilka lat temu sugerowano, by w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK