93 bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP

93 bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP
Certyfikaty ZBP 2024. Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Wielkim wyzwaniem, ale również i zobowiązaniem dla nas wszystkich jest, by bankowcy nadal cieszyli się zaufaniem swoich klientów, by byli jak najbardziej profesjonalni, żeby nadążali za zmianami i byli godni zaufania, na co dzień wypełniając swoje obowiązki – zaznaczył Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP, podczas 60., jubileuszowej uroczystości wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W wydarzeniu, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. w warszawskim Klubie Bankowca, uczestniczyli certyfikowani bankowcy z całego kraju wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej banków i instytucji edukacyjnych.

Tegoroczna uroczystość miała charakter wyjątkowy nie tylko z uwagi na okrągły jubileusz – Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP przypomniał, iż odbywała się ona w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, ustanowionego przez Senat RP, stanowiąc przykład przedsięwzięcia wypracowanego przez banki i uczelnie służącego edukacji profesjonalistów sektora bankowego.

Tym razem na wniosek banków ZBP nadał pracownikom sektora bankowego 93 stopnie zawodowe, potwierdzone Certyfikatami ZBP, w tym Dyplomowanego Pracownika Bankowego i Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Włodzimierz Kiciński pogratulował bankowcom zdanych egzaminów i uzyskanych certyfikatów oraz podkreślił, iż jednym z sektorowych zobowiązań jest to, aby profesjonalni i kompetentni bankowcy nadal cieszyli się zaufaniem swoich klientów i podążali za zmianami w dobie nowoczesnych technologii oraz bankowości cyfrowej.

Dlatego niezwykle istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji kadr bankowych, abyśmy jako sektor bankowy mogli skutecznie sprostać coraz to nowym wyzwaniom przyszłości.

– To zadanie wypełniacie Państwo w coraz to innym gronie, z kolejnymi adeptami polskiej bankowości, którzy zdołali przejść niełatwy proces weryfikacji ich kompetencji, zarówno zawodowych, jak i osobistych  – wskazał wiceprezes ZBP.

Certyfikaty ZBP 2024, Włodzimierz Kiciński
Włodzimierz Kiciński. Fot. Karol Zapała

Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, podziękował wyróżnionym bankowcom oraz ich kierownictwu za zaangażowanie i wkład w zdobycie certyfikatów.

Przypomniał uczestnikom wydarzenia, że ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych nabiera szczególnego znaczenia wobec rozlicznych wyzwań, jakich bankom i bankowcom nie szczędzi współczesność.

Do takich należy choćby dynamiczne zmieniające się otoczenie regulacyjne – jako przykład tak poważnej zmiany prof. Lech Kurkliński wskazał perspektywę stosowania od stycznia 2025 r. rozporządzenia DORA. Ten akt prawa wspólnotowego adresuje kwestie z obszaru ryzyka branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez zapewnienie skutecznego i ostrożnego zarządzania wszelkimi rodzajami ryzyka w sektorze finansowym.

Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP podkreślił także, że z inicjatywny banków i uczelni – Członków Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, rozpoczęła prace Bankowa Grupa Ekspertów ESG ds. opracowania założeń ew. nowego Standardu Kwalifikacyjnego z zakresu ESG dla sektora bankowego.

Stąd też proces kształcenia kadr bankowych w tym obszarze musi zostać zintensyfikowany, abyśmy jako sektor bankowy byli gotowi edukować klientów o produktach i usługach opartych o rozwiązania ESG i  wypełniać nowe wymagania regulacyjne dot. obszaru ESG.

Certyfikaty ZBP 2024, Lech Kurkliński
Lech Kurkliński. Fot. Karol Zapała

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim certyfikowanym podczas tegorocznej uroczystości bankowcom i zapraszamy kolejnych pracowników sektora bankowego do uzyskiwania Certyfikatów ZBP.

Certyfikaty ZBP 2024
Certyfikaty ZBP 2024. Fot. Karol Zapała

Lista pracowników sektora bankowego z 60. Uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w dniu 26.06.2024 do pobrania TUTAJ.

***

System Standardów Kwalifikacyjnych to system stopni zawodowych w bankowości, powstały z inicjatywny banków i uczelni oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego.

Instytucje finansowe mogą wykorzystać certyfikację Systemu Standardów m.in. jako przydatne narzędzie do poprawy jakości obsługi klientów w oferowaniu produktów i usług finansowych czy uzupełnienie systemu szkoleń w organizacji i rozwoju talentów.

Zapraszamy pracowników sektora bankowego do uzyskania w języku angielskim Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E, więcej informacji pod linkami:

 https://szkolenia.wib.org.pl/egzamin-ecb-efcb-3e/ oraz https://www.zbp.pl/datyegzaminow

W zakresie certyfikacji dot. stopni Menedżera / Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, zapraszamy na stronę www.certyfikacjaprocesowa.pl

Więcej informacji nt. programów rozwojowych i egzaminów certyfikacyjnych, organizowanych zgodnie z potrzebami banków, udzieli p. Wojciech Golicz, doradca zarządu ZBP, koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów, adres e-mail wojciech.golicz@zbp.pl  

Źródło: BANK.pl