Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak ewentualne wycofanie WIBOR mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie banków w Polsce?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane wstyczniu 2022 r.) stanowia odzwierciedlenie prywatnych pogladów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Prof. dr hab. Witold Orłowski
główny doradca ekonomiczny PwC, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Na chwile obecną trudno jednoznacznie ocenić, jaki cel przyświeca działaniom rządu, a w konsekwencji, jakie kroki zostaną podjęte. Czy chodzi tylko o zmianę wskaźnika na bardziej odpowiadający uwarunkowaniom rynkowym, czemu nie towarzyszyłyby zmiany wysokości oprocentowania spłacanego przez kredytobiorców, czy też wręcz przeciwnie – celem jest narzucenie niższego oprocentowania kredytów, swoistego zmuszenia banków, by zastąpiły obecnie stosowany wskaźnik niższą stawką, czego efektem będą niższe raty spłacane przez kredytobiorców. W takim przypadku chodziłoby tak naprawdę o to, żeby spadło oprocentowanie kredytów, a szczególnie ich marża w stosunku do oprocentowania depozytów. Ponieważ nie sądzę, żeby rządzącym chodziło o bardzo dużą różnicę, zatem gdyby nawet przeprowadzili, zapowiedziane podczas XIV Europejskiego Kongresu w Katowicach, zmiany w takiej formie, odbiłyby się one na zyskach banków w umiarkowanym stopniu. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną podstawową kwestię: jeśli Narodowy Bank Polski nie będzie umiał kontrolować inflacji, a w konsekwencji będziemy mieli do czynienia z koniecznością dalszego podnoszenia stóp procentowych, to korzyść dla kredytobiorców związana z odejściem od WIBOR byłaby faktycznie niewielka w porównaniu ze stratami wynikającymi z prowadzonej przez bank ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK