Bankowość i Finanse | Kronika – Maj 2022

Bankowość i Finanse | Kronika – Maj 2022
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KADRY Przemysław Jaroszewski został powołany na stanowisko szefa zespołu ds. reakcji na cyberzagrożenia w Standard Chartered. Jest to jeden z wiodących banków międzynarodowych, który w Polsce stale rozwija swoje globalne centrum kompetencyjne ds. cyberbezpieczeństwa. Peter Bakenecker został nowym prezesem Mastercard na region Europy Środkowej. Będzie odpowiedzialny za kierowanie i realizację strategii firmy w 11 krajach: w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji, Słowenii, […]

KADRY

Przemysław Jaroszewski został powołany na stanowisko szefa zespołu ds. reakcji na cyberzagrożenia w Standard Chartered. Jest to jeden z wiodących banków międzynarodowych, który w Polsce stale rozwija swoje globalne centrum kompetencyjne ds. cyberbezpieczeństwa.

Peter Bakenecker został nowym prezesem Mastercard na region Europy Środkowej. Będzie odpowiedzialny za kierowanie i realizację strategii firmy w 11 krajach: w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji, Słowenii, Grecji, na Malcie i Cyprze.

Wojciech Rabiej dołączy do UNIQA jako dyrektor zarządzający Pionem Rozwiązań dla Klienta Detalicznego. Będzie odpowiadał za rozwój oferty produktowej, procesy, taryfikację oraz ocenę ryzyka, zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej.

Robert Hörberg objął stanowisko prezesa Aviva Investors TFI. Równocześnie pozostaje prezesem TFI Allianz – tę funkcję pełni od 2015 r. Obydwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych ogłosiły plan połączenia, a ich akcjonariusze złożyli odpowiedni wniosek o zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego.

WYDARZENIA

Rada Polityki Pieniężnej ósmy raz z rzędu podniosła stopy procentowe. Tym razem o 0,75 pkt. proc. W skali rocznej wynoszą one obecnie: stopa referencyjna – 5,25%; lombardowa – 5,75%; depozytowa – 4,75%; redyskonta – weksli 5,30%, a dyskontowa weksli – 5,35%.

30 kwietnia br. zmarł ekonomista Marek Goliszewski, założyciel i prezes Business Centre Club. Był również założycielem oraz przewodniczącym Rady Przedsiębiorczości, czyli forum współpracy przedstawicieli największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Miał 69 lat.

W I kw. 2022 r. „większość banków po raz kolejny zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem oficjalnych stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre z wymienionych w ankiecie warunków, w tym przede wszystkim zmniejszyły marżę kredytową” – napisał Narodowy Bank Polski w informacji „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

Związek Banków Polskich przygotował kompendium najistotniejszych informacji dla uchodźców z Ukrainy. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki dotyczące pobytu w Polsce. Szerzej na str. 28

Inflacja roczna w kwietniu osiągnęła 12,3%. Kolejny raz był to wzrost powyżej przewidywań analityków, prognozowali oni, że wyniesie 11,5% rok do roku. O inflacji piszemy na str. 30-32

Dr Jakub Olipra, starszy ekonomista ds. analiz makroekonomicznych i sektora rolno-spożywczego Credit Agricole Banku Polska, został odznaczony francuskim orderem Ordre du Mérite Agricole w randze Kawalera. To prestiżowe odznaczenie jest przyznawane za wybitne zasługi dla rolnictwa.

W 29. konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez magazyn „Global Finance”, Bank Millennium został uznany za najlepszy bank w Polsce. Wyboru dokonali redaktorzy <...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK