Apel do Pana Premiera Donalda Tuska i Pana Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

Apel do Pana Premiera Donalda Tuska i Pana Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara
Wojciech Kwaśniak. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawiciele sektora bankowego, w tym byli i obecni prezesi banków komercyjnych wystosowali list do Premiera i Ministra Sprawiedliwości dotyczący Wojciecha Kwaśniaka. Prezentujemy wystąpienie przedstawicieli środowiska bankowego w całości.

Sprawa Pana Wojciecha Kwaśniaka, wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2011-2017 jest hańbą dla Polski i polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Pan Wojciech Kwaśniak przez ponad 25 lat jako nadzorca stał na straży bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego. Przez ten czas dał się poznać jako uczciwy, wymagający i oddany służbie na rzecz Państwa urzędnik.

W kwietniu 2014 r. został pobity prawie na śmierć przed swoim domem. Wyrok w sprawie zleceniodawcy pobicia zapadł dopiero po 10 latach od momentu popełnienia przestępstwa.

Zleceniodawcą okazał się, zgodnie z wyrokiem Sądu I instancji, były członek Rady Nadzorczej SKOK Wołomin. Sprawca pobicia Pana Wojciecha Kwaśniaka, po zwolnieniu z aresztu śledczego, jest na wolności i nie poniósł kary za popełnione przestępstwo. Świadczy to o słabości państwa, podważa zasady sprawiedliwości i narusza godność polskiego urzędnika państwowego.

Dlatego wzywamy do podjęcia skutecznych działań zmierzających do zatrzymania i skazania wszystkich sprawców i mocodawców tego przestępstwa.

W grudniu 2018 r. Pan Wojciech Kwaśniak został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie za rzekome zaniechania przy podejmowaniu decyzji związanych z nadzorem nad SKOK Wołomin.

Pan Wojciech Kwaśniak został wyprowadzony przez Agentów Centralnego Biura Śledczego ze swojego domu w kajdankach, jak pospolity przestępca.

Na oczach całej Polski zdyskredytowano człowieka, uczciwego urzędnika, który był ofiarą dotkliwego pobicia właśnie ze względu na swoją determinację w egzekucji działań nadzorczych względem SKOK Wołomin.

Sąd w Szczecinie uznał zatrzymanie Wojciech Kwaśniaka za niesłuszne i zasądził na jego rzecz odszkodowanie, co należy uznać za kompromitację Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Aktualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, na podstawie aktu oskarżenia przygotowanego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, toczy się proces, w którym Wojciech Kwaśniak, ale także Andrzej Jakubiak i inni współpracownicy (dyrektorzy w UKNF) są oskarżeni za niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru nad SKOK Wołomin.

Wytoczenie oskarżenia w stosunku do Pana Kwaśniaka, który za determinację w działaniach nadzorczych względem SKOK Wołomin został pobity niemal na śmierć uważamy za kuriozalne.

Taki sposób działania organów ścigania narusza zaufanie do państwa, depcze godność urzędnika państwowego i podważa sens służby Państwu.

Apelujemy o wyjaśnienie okoliczności skandalicznego działania organów ściągania i wyciągnięcia konsekwencji względem osób za nie odpowiedzialnych.

Wojciech Kwaśniak, Apel do Pana Premiera Donalda Tuska i Pana Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, podpisy
Wojciech Kwaśniak, Apel do Pana Premiera Donalda Tuska i Pana Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, podpisy
Źródło: BANK.pl