Wydarzenia. Bankowość Spółdzielcza: Ojcom założycielom na chwałę, współczesnym ku nauce

Wydarzenia. Bankowość Spółdzielcza: Ojcom założycielom na chwałę, współczesnym ku nauce
Zdjęcia: BPS SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idee, które legły u podstaw spółdzielczości bankowej, stanowią fundament, na którym wypełniamy naszą misję przez ponad 150 lat. Trzeba tę historię ocalić od zapomnienia - podkreślił Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas uroczystego otwarcia Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. - Lokalny sektor finansowy zasługuje na upamiętnienie i na profesjonalną ekspozycję. My wszyscy jesteśmy to winni naszym ojcom założycielom polskiej bankowości spółdzielczej - dodał Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku.

Wystawa, udostępniona publiczności z dniem 30 maja br. w warszawskiej siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości, stanowi godny naśladownictwa przykład harmonijnego współdziałania spółdzielców, niezależnie od przynależności organizacyjnej. Wspólne starania obydwu zrzeszeń oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przyniosły skutek w postaci przejęcia przebogatego archiwum polskiej bankowości lokalnej. Zasoby, gromadzone przez minionych kilkadziesiąt lat w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Banku Gospodarstwa Żywnościowego w Lesznie koło Błonia, stały się zaczątkiem profesjonalnej jednostki badawczo-edukacyjnej, dedykowanej dziejom lokalnego sektora finansowego na ziemiach polskich.

Realizacji tak ambitnego i odpowiedzialnego zadania podjęła się Ogólnopolska Izba Pamięci Spółdzielczości Bankowej im. Edwarda Kańskiego, przekształcona następnie w Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. – Możecie się państwo przekonać, że nawet w niełatwych uwarunkowaniach istnieje możliwość zrealizowania zakładanych celów. Jest to realne wtedy, kiedy wspólne wysiłki zostaną skoncentrowane na ich realizacji – zadeklarował Zdzisław Kupczyk. Prezes zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka podkreśliła, że udział w tym szczególnym projekcie miał dla związku ważne znaczenie. – Jednym z wyrazów przywiązania do tradycji jest szczególna dbałość o spuściznę przodków. Na tym polu bankowość spółdzielcza może i powinna się także wykazać – powiedziała.

Historia w pigułce

Mieszcząca się w jednym, niewielkim pomieszczeniu ekspozycja stanowi skondensowaną dawkę wiedzy o dziejach polskiej spółdzielczości bankowej. – Trudno wskazać podmioty, które wyróżniałyby się podobnie długą historią jak banki spółdzielcze – nadmienił prezes zarządu SGB-Banku, i trudno polemizować z tą opinią. Tradycje lokalnego sektora finansowego sięgają daleko przed 1861 r., kiedy to na terenie zaboru pruskiego powołano do życia Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania, zgodnie uznawane przez historyków za pierwszy polski bank spółdzielczy we współczesnym rozumieniu. – Już w roku 1715 ksiądz Józef Jordan utworzył w Pabianicach tak zwaną zakładkę na sprzężaj, będącą w istocie pierwowzorem towarzystwa pożyczkowego – podkreślił Zdzisław Kupczyk.

Inicjatywę pabianickiego kanonika można uznać za pierwszy w historii polski kredyt klęskowy, bezpośrednim impulsem do utworzenia funduszu pożyczkowego był pomór bydła, jaki wówczas nawiedził okoliczne wsie, a otrzymany kredyt można było przeznaczyć wyłącznie na odtworzenie utraconego pogłowia. Podstawowe cechy spółdzielni oszczędnościowo-kredytowej miało też Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, powstałe z inicjatywy Stanisława Staszica w 1816 r. W ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK