Józef Mitura

BANK 2019/07

Wydarzenia. Bankowość Spółdzielcza: Ojcom założycielom na chwałę, współczesnym ku nauce

Idee, które legły u podstaw spółdzielczości bankowej, stanowią fundament, na którym wypełniamy naszą misję przez ponad 150 lat. Trzeba tę historię ocalić od zapomnienia – podkreślił Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas uroczystego otwarcia Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. – Lokalny sektor finansowy zasługuje na upamiętnienie i na profesjonalną ekspozycję. My wszyscy jesteśmy to winni naszym ojcom założycielom polskiej bankowości spółdzielczej – dodał Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

10 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Powiatu Brodnickiego

bs.brodnica.01.400x186W tym wielkim wydarzeniu w życiu społeczności całego powiatu brodnickiego wziął udział również nasz Bank, który jako jeden z głównych fundatorów sztandaru, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Banku Józefa Miturę dostąpił zaszczytu bycia ojcem chrzestnym tego nowego brodnickiego znaku symbolizującego najwyższe wartości wspólnoty, honoru i tradycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1