Kredyt Urodzinowy z okazji 160-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Kredyt Urodzinowy z okazji 160-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Źródło: Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który świętuje jubileusz 160-lecia swojej działalności przygotował z tej okazji promocyjną ofertę dla klientów: kredyt gotówkowy Urodzinowy, czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Banku.

Najważniejsze korzyści kredytu gotówkowego Urodzinowego:

    – prowizja za udzielenie kredytu od 0%

    – oprocentowanie już od 7,50%

    – gwarancja stałej raty przy okresie kredytowania do 36 miesięcy

    – kwota kredytu od 1 000 zł do 150 000 zł

    – okres kredytowania do 120 miesięcy

    – kredyt można przeznaczyć również na spłatę kredytów w innych bankach

    – RRSO tylko 9,89%.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego „Urodzinowego” wynosi 9,89% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 800,00 zł na 25 miesięcy z oprocentowaniem stałym 7,50% w skali roku. Wysokość 24 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 294,65 zł każda oraz ostatnia 25 rata wyrównawcza wynosi 294,67 zł.

Całkowity koszt kredytu 702,27 zł (w tym: 136,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 566,27 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł).

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 7 502,27 zł.

Czytaj także: Bankowość mobilna zmienia oblicze banków spółdzielczych

Warunki uzyskania kredytu gotówkowego Urodzinowego

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest upoważnienie Banku do pobierania z Konta rat spłaty (automatyczna spłata), wyrażenie zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (w tym na sms, e-mail, telefon, SBI) oraz wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania).

Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela, odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej: www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Historia BS w Brodnicy

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszym bankiem spółdzielczym na ziemiach polskich ‒ powstał w 1862 roku.

Powołany został do życia w okresie zaborów przez działaczy gospodarczych miasta w obronie nie tylko ich interesów, ale też polskiej mowy i kultury. To w Brodnicy 23 marca 1862 r. sędzia Mieczysław Łyskowski założył Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy i Okolicy, werbując do niego 34 miejscowych rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Celem Towarzystwa było udzielanie pożyczek ze składkowej kasy rzemieślnikom i przemysłowcom, by „wyzwolić potrzebujących od zgubnych lichwiarzy” i przyczynić się do rozwoju przemysłu i rzemiosła. Pięć lat później Towarzystwo liczyło 180 członków, a w 1912 r. (w roku jubileuszu 50-lecia) – 698, z czego większość stanowili ziemianie.

Bank przetrwał trudne okresy w burzliwej historii naszego kraju. Zmieniały się jego nazwy, siedziby i zarządy, a Bank trwał, dając świadectwo swojej niepodważalnej pozycji na lokalnym rynku usług bankowych.

Mocna pozycja BS w Brodnicy na rynku usług bankowych wiąże się z dwoma osobami: nieżyjącym już dyrektorem Tadeuszem Szyplińskim, który w ciągu 30 lat swojej działalności stworzył z prowincjonalnego banku silną, dobrze zarządzaną placówkę bankową oraz Józefem Miturą, którego zasługą jest dynamiczny rozwój banku w ciągu ostatniego dwudziestolecia. To pod jego kierownictwem BS w Brodnicy połączył w jedną strukturę kilkanaście banków spółdzielczych, działających w pobliskich miastach i okolicznych wsiach. Otworzył też szereg nowych placówek, łącząc je w jeden sprawnie działający organizm.

W roku 2003 BS w Brodnicy osiągnął poziom funduszy własnych powyżej 5 milionów złotych, pozwalający na samodzielną działalność poza strukturami banków spółdzielczych. Znacząco wzrosły też depozyty i kredyty.

Począwszy od roku 2004 do maja 2016 roku BS Brodnica zrzeszony był w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 5 maja 2016 roku, jako pierwszy BS w Polsce, wystąpił z instytucji zrzeszającej i rozpoczął samodzielną działalność.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy swoją działalność operacyjną prowadzi poprzez sieć czterdziestu placówek zlokalizowanych na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.

Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

BS w Brodnicy to również instytucja silnie wspierająca lokalną działalność wytwórczą i usługową, a także angażująca się w inicjatywy społeczne i potrzeby kulturalne swojej małej Ojczyzny.

Władze Banku Spółdzielczego w Brodnicy:

Aleksander Mikołajczak ‒ prezes Zarządu;

Sebastian Urbański ‒ wiceprezes Zarządu ds. finansowych, członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku;

Jacek Teodorski ‒ członek Zarządu ds. handlowych;

Grzegorz Głowacki ‒ członek Zarządu ds. informatyki i innowacji;

Leszek Mitura ‒ członek Zarządu.

Honorowy Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy: Józef Mitura

Czytaj także: Czy banki spółdzielcze są gotowe na cyfrowe oczekiwania klientów? Druga część Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Źródło: Bank Spółdzielczy w Brodnicy