Prognoza ekspertów EKF: wzrost PKB wyniesie 3,2% w 2024 i przyspieszy do 3,8% w 2025 roku

Prognoza ekspertów EKF: wzrost PKB wyniesie 3,2% w 2024 i przyspieszy do 3,8% w 2025 roku
EKF 2024. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w 2024 roku i wzrośnie do 4,5% w 2025 roku; w 2026 roku sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 roku - według ekspertów EKF.

„Eksperci EKF zgodni są co do tego, iż wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2% r/r w 2024 roku względem 0,2% r/r w roku poprzednim. W kolejnych latach ekonomiści oczekują utrzymania solidnego tempa wzrostu: 3,8% r/r w 2025 roku oraz 3,6% r/r w 2026 roku.

Główną siłą napędową wzrostu w 2024 będzie spożycie indywidualne, którego dynamika powinna sięgnąć 3,9% r/r względem spadku o 1% r/r w roku 2023. Ankietowani oczekują istotnego wzrostu spożycia również w kolejnych dwóch latach – oczekiwane wzrosty to 3,5% r/r oraz 3,3% r/r realnie, odpowiednio w 2025 i 2026 roku.

Po bardzo solidnym wzroście nakładów brutto na środki trwałe w roku ubiegłym (13,1 % r/r), na rok 2024 prognozowany jest wzrost o 4% r/r, zaś w 2025 i 2026 prawie o 8% realnie w każdym z tych lat.

Zapewne na oczekiwania tak silnego wzrostu ma wpływ wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia znacznych środków inwestycyjnych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy oraz z KPO” – czytamy w dokumencie XIII edycji opinii Ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego – Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski.

Czytaj także: EKF 2024: Centrum Myśli Strategicznych o zagrożeniach dla stabilności systemu finansowego

Wzrost płac, uporczywość inflacji

Kluczowym elementem napędzającym wzrost spożycia indywidualnego będą dalsze wzrosty wynagrodzeń, podano także.

W 2024 r. oczekiwany nominalny wzrost płac w gospodarce narodowej to 12,8% r/r, co przy prognozowanej średniorocznej inflacji nieco powyżej 4% oznaczać będzie 8,8% realny wzrost płac.

Prognozowany na lata kolejne realny wzrost wynagrodzeń na poziomie ok 4% r/r, jeśli tylko się zmaterializuje, daje podstawy do oczekiwania wzrostu konsumpcji w dalszych okresach, podano także.

„Uporczywość inflacji oznaczać będzie konieczność utrzymywania wysokich stóp procentowych. Ankietowani specjaliści oczekują utrzymania stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego na poziomie niezmienionym przez cały rok 2024 (5,75%), jednak na koniec roku 2025 widzą obniżki tej stopy do 4,75%, a na koniec 2026 do poziomów zbliżonych do 4%.

Ankietowani są optymistycznie nastawieni względem rentowności rządowych obligacji 5-letnich: oczekują utrzymania tej rentowności na poziomie zbliżonym do 5% na koniec 2024, w 2025 widzą spadek o 50 punktów bazowych do 4,50% a w roku 2026 spadek o kolejne 35 punktów bazowych do około 4,15%” – czytamy dalej.

Czytaj także: EKF – Czy chcemy jeszcze się ścigać?

Panel ekspertów EKF prognozuje stopniowy spadek deficytu sektora finansów publicznych

„Deficyt obliczony zgodnie z metodyką UE odnotował wielkość 5,3% PKB w 2023, zaś na 2024 prognozowany jest deficyt 5,5% zaś w roku 2025 na 4,7% PKB” – napisano także w materiale.

Ankietowani oczekują utrzymania się nadwyżki na rachunku bieżącym bilansu płatniczego.

Średnia oczekiwań to +0,6% PKB w roku 2024 oraz nieco powyżej zera w 2025.

Oczekiwania stabilnego wyniku na rachunku bieżącym spójne są z prognozami stabilnego kursu złotego, podano także.

„Średnia oczekiwań panelu ekspertów to kurs EUR-PLN stabilny na poziomie nieco powyżej 4,3 zarówno w 2024 jak i 2025 oraz 4,35 w 2026.

Kurs USD-PLN prognozowany jest na 4,00 w 2024 oraz około 3,90 w kolejnych dwóch latach” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews