Finanse publiczne

moneta 2 zł, w tle banknoty i flaga UE
Gospodarka | Z rynku finansowego

Polskie finanse publiczne pod nadzorem Unii Europejskiej – czy kwota wolna od podatku nie będzie podwyższona?

W środę 19 czerwca ’24 Komisja Europejska zapowiedziała, że siedem krajów, w tym Polska, zostaną objęte procedurą nadmiernego deficytu. Procedura nadmiernego deficytu wymaga, aby dany kraj przedstawił plan działań naprawczych nadmiernego deficytu wymaga, aby dany kraj przedstawił plan działań naprawczych i polityk, którymi będzie się kierował, a także terminy ich osiągnięcia, jeśli chodzi o finanse publiczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
EKF 2024
Gospodarka | Z rynku finansowego

Prognoza ekspertów EKF: wzrost PKB wyniesie 3,2% w 2024 i przyspieszy do 3,8% w 2025 roku

Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w 2024 roku i wzrośnie do 4,5% w 2025 roku; w 2026 roku sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 roku – według ekspertów EKF.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Ostrowski, ekspert Zespołu Polityk Publicznych Instytutu Finansów.
Edukacja finansowa | Gospodarka | Multimedia

Co Polacy wiedzą o finansach publicznych?

Polacy znają pojęcia budżetu państwa, inflacji, deficytu czy długu. Nie rozumieją jednak mechanizmów rządzących finansami publicznymi, błędnie porównując go z budżetem domowym. Dlatego Instytut Finansów przygotował opracowanie, które tłumaczy, w jaki sposób funkcjonuje budżet państwa i cały system połączony finansów publicznych. Sama edukacja szkolna zdaniem przedstawiciela Instytutu ma niewielki wpływ na poziom wiedzy finansowej Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
napis na klockach Eurostat, monety, banknoty euro, kalkulator, dłoń
Z rynku finansowego

Zadłużenie sektora general government w Unii Europejskiej w 2021 roku

Instytucje sektora rządowego i samorządowego, w Polsce określane zwykle jako instytucje sektora publicznego, zadłużają się w różny sposób. Najbardziej poprzez emisję obligacji skarbu państwa lub zaciąganie przez rządowe instytucje kredytów w bankach. Ale są jeszcze rządowe gwarancje dla kredytów, czyli zobowiązania warunkowe, zobowiązania państwowych firm, które zwykle nie są zaliczane do długu publicznego oraz zobowiązania pozabilansowe, związane z przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi. Te różne rodzaje długu, czyli zobowiązań spróbował pokazać Eurostat, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr hab. Przemysław Litwiniuk, członek RPP.
Gospodarka

Przemysław Litwiniuk, członek RPP o policy mix i propagandzie

Mechanizmy o charakterze propagandowym mają przeciwskuteczny charakter i de facto prowadzą do utrzymania, a nie wyeliminowania źródła problemów gospodarczych – zauważa dr hab. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z Karolem Mórawskim zamieszczonej w sierpniowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK. Prezentujemy krótki fragment tego wywiadu odnoszący się do polityki fiskalnej w powiązaniu z polityką pieniężną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
Gospodarka

NIK ocenia: RPP niezasadnie bagatelizowała inflację, co negatywnie wpłynęło na stabilność cen

Do września 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej, w procesie decyzyjnym i komunikacji z otoczeniem, niezasadnie bagatelizowała zagrożenia inflacyjne, co sprzyjało wzrostowi oczekiwań inflacyjnych i nakręcaniu się spirali cenowo-płacowej, a w konsekwencji negatywnie wpłynęło na stabilność cen, napisała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 11