Ministerstwo Finansów: ok. 27,7 mld zł nadwyżki budżetu po czerwcu 2022 r.

Ministerstwo Finansów: ok. 27,7 mld zł nadwyżki budżetu po czerwcu 2022 r.
Fot. PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Za sprawą czerwcowej wpłaty do budżetu zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł mieliśmy silny przyrost dochodów niepodatkowych, które przyczyniły się do uzyskania przejściowej nadwyżki budżetowej po pierwszej połowie roku w szacowanej kwocie 27,7 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

„Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 263,6 mld zł, tj. 53,6 proc., wydatki: 235,9 mld zł, tj. 45,2 proc., nadwyżka: 27,7 mld zł” – podał resort.

„Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym 9,6 mld zł zysku z Narodowego Banku Polskiego zostanie przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansującego dodatki węglowe” – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Czytaj także: NBP: rekordowa wpłata zysku do budżetu państwa >>>

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 29,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2021 r. o ok. 31,0 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 9,1 proc. rdr (tj. ok. 9,2 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 13,6 proc. rdr (tj. ok. 4,6 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 44,3 proc. rdr (tj. ok. 11,3 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,9 proc. rdr (tj. ok. 4,5 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 16,2 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł ).

Wykonanie dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 30,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. wyniosło 235,9 mld zł, tj. 45,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (206,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 29,9 mld zł, tj. 14,5 proc.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r., rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia oraz zwiększoną do poziomu 7 proc. waloryzacją świadczeń, a także wypłatą od czerwca br. świadczenia 500+.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,4 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 3,0 mld zł, m. in. na zakup sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a także na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W części 42 – Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 1,3 mld zł mi. in na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świadczenia i odprawy dla funkcjonariuszy Policji odchodzących ze służby.

Natomiast w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,7 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. z przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli.

Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,9 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 1,0 mld zł) mi. in. ze względu na wniosek Komisji dotyczący zapłaty składki za czerwiec oraz szacowaną wysokość wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE.

Źródło: PAP BIZNES