Finanse publiczne

0005
Komentarze ekspertów

KE o finansach publicznych Polski: poprawa w latach 2014 – 2016, ale zagrożenia po 2016 roku

Opublikowany dzisiaj dokument Komisji Europejskiej jest reakcją na przesłane wcześniej dwa dokumenty polskiego rządu: „Narodowy program reform” oraz „Program konwergencji, aktualizacja 2015”. Działania ograniczające wzrost wydatków publicznych oraz podwyższające wzrost dochodów, podjęte w latach 2011-2013, a także znaczna poprawa koniunktury gospodarczej w latach 2014 i 2015, spowodowały obniżenie deficytu sektora finansów publicznych na tyle, aby KE mogła rekomendować Radzie Europejskiej zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta 19-go czerwca.  Komisja zwraca uwagę na plany rządowe: utrzymanie deficytu na poziomie 2,7% PKB w roku 2015 i stopniowe obniżanie tego deficytu do poziomu 1,2% w 2018 r. oraz 1% w 2019.

CZYTAJ WIĘCEJ
0008
Samorządy | Wydarzenia

Umiejętne zarządzanie finansami

„Nowoczesne podejście do zarządzania i finansów w samorządzie terytorialnym” – taki tytuł nosiła pierwsza sesja tegorocznego forum „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014”. Jej uczestnikami byli: Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli, Magdalena Olejarz – dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz Maciej Kocięcki – dyrektor Rozwoju M2M i Partnerstw w Orange Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 11 Z 11