TSUE o nadmiernych pozaodsetkowych kosztach kredytu

TSUE o nadmiernych pozaodsetkowych kosztach kredytu
Fot. Stock.adobe.com / mariusz szczygieł
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zobowiązanie konsumenta do zapłaty nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu może stanowić nieuczciwy warunek umowny - ocenił TSUE w sprawie C-321/22 dotyczącej Provident Polska.

Polski sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni przepisów dyrektywy o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich.

Sąd zapytał, czy warunki umowne dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu można uznać za nieuczciwe tylko z tego powodu, że koszty te są rażąco nieproporcjonalne w stosunku do usługi świadczonej w zamian przez przedsiębiorcę.

„W swojej odpowiedzi Trybunał przypomniał, że warunek umowny uznaje się za nieuczciwy, jeżeli powoduje on znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron, ze szkodą dla konsumenta.

Taka nierównowaga może wynikać z samego faktu, że pozaodsetkowe koszty obciążające konsumenta są oczywiście nieproporcjonalne w stosunku do pożyczonej kwoty kredytu i w stosunku do świadczonych w zamian usług związanych z udzielaniem kredytu” – napisano w komunikacie prasowym po wyroku.

Czytaj także: Raport: ustawa antylichwiarska wypchnie ok. 3 mln osób do szarej strefy kredytów

Nieuczciwy charakter warunku umownego

„Co do zasady, nieuczciwy charakter warunku umownego może być jednak oceniany wyłącznie wtedy, gdy nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług.

Do sądu krajowego będzie zatem należało zbadanie, czy ma to miejsce w niniejszej sprawie. W przypadku odpowiedzi przeczącej sąd krajowy będzie musiał zbadać, czy przepisy krajowe, jako uregulowanie zapewniające wyższy poziom ochrony, pozwalają na dokonanie takiej oceny” – dodano.

Czytaj także: Wcześniejsza spłata kredytu, UOKiK: 18 firm pożyczkowych musi zwrócić klientom pieniądze

Źródło: PAP BIZNES