Wyrok TSUE pozytywny z punktu widzenia stabilności sektora finansowego w Polsce

Wyrok TSUE pozytywny z punktu widzenia stabilności sektora finansowego w Polsce
Źródło: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich wydał komunikat odnoszący się do wyroku TSUE w sprawie C-140/22.

Trybunał nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków.

Nie wypowiedział się również od którego momentu należy liczyć przysługujące konsumentowi odsetki.

Te kwestie pozostawione zostały polskiemu orzecznictwu, które dotychczas było dla banków pozytywne w zakresie braku przedawnienia ich roszczeń.

Konieczne oświadczenie konsumenta

Trybunał wskazał, że nie można uzależniać możliwości wykonywania praw przez konsumenta od złożenia przez niego oświadczenia przed sądem, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku, że jest świadomy konsekwencji nieważności umowy i wyraża zgodę na nieważność umowy.

Oświadczenie konsumenta jest jednak konieczne, ale może być również złożone poza sądem. Jest to zgodne z dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego (Uchwała SN III CZP 6/21).

Ugoda najlepszym rozwiązaniem na zakończenie sporu

TSUE wskazał, że banki rozliczając nieważność umowy nie mogą zachować odsetek kapitałowych naliczonych w toku wykonywania umowy, co jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału i nie wnosi żadnej dodatkowej treści.

Dzisiejszy wyrok w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców.

Z tego względu banki nadal stoją na stanowisku, że najlepszym sposobem rozwiązywania sporów pozostaje zawarcie ugody.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP