NBS 2009/09

NBS 2009/09

InfoMonitor ogłasza konkurs dla banków spółdzielczych (OPK)

Banki spółdzielcze sprawdzają kredytobiorców w Centralnej Ewidencji Dłużników firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dzięki temu mają większą wiedzę na temat ich zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych w różnych obszarach ich funkcjonowania, gdyż InfoMonitor posiada informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki oraz o dłużnikach alimentacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/09

Monitor społdzielczy: lipiec 2009

nbs.2009.09.foto.04.a.150xFuzje na horyzoncie

Stanisław Kluza, przewodniczący KNF zarekomendował bankom zatrzymanie zysku i niewypłacanie dywidendy za 2009 r. Przewodniczący zachęca do „refleksji nad polityką dywidendową, by banki posiadały odpowiednie zasoby do wejścia w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego”. Pozwoli im to bezpiecznie rozwijać się i uczestniczyć w rynku przejęć. Wynik netto sektora bankowego po dwóch kwartałach 2009 r. spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 50 proc., do 4,33 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 12,5 proc., podczas gdy pod koniec I kwartału br. był na poziomie 11,2 proc. Zdaniem KNF w kolejnych dwóch latach może dojść do przejęć i konsolidacji, które będą miały wpływ na kształt krajowego sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2009/09

Sygnały: lipiec 2009

nbs.2009.09.foto.19.a.100xRezerwy sięgają nieba

Coraz więcej firm i indywidualnych klientów ma kłopoty z terminowym spłacaniem zobowiązań, banki muszą zawiązywać ogromne rezerwy – na koniec półrocza ich saldo przekroczyło 5,7 mld zł (w czerwcu ubiegłego roku było to niespełna 1,5 mld zł). Rok temu przez pierwsze sześć miesięcy polskie banki zarobiły ponad 8,6 mld zł. W tym – nieco ponad 4,3 mld zł. Gdyby nie złe kredyty, zyski banków byłyby bardzo zbliżone do tych z 2008 r., bo dochody odsetkowe (uzyskiwane z udzielonych kredytów i zebranych depozytów) i prowizyjne (opłaty za prowadzenie rachunków, przelewy i inne operacje bankowe) mogą być zbliżone do ubiegłorocznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2