Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Freundlich & fair w bankach Sparda

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.55.a.150xBanki spółdzielcze Sparda mają najbardziej zadowolonych klientów na rynku usług bankowych w Niemczech. Odpowiada to ich filozofii działania zawartej w haśle "freundlich & fair" (przyjaźnie i uczciwie).

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

W 1896 r. Badeński Związek Pracowników Kolei założył pierwszą kasę oszczędnościowo-pożyczkową kolejarzy – Sparda-Bank w Karlsruhe. Przyjęła ona formę spółdzielni. Obecnie w Niemczech funkcjonuje 12 banków Sparda, ale od lat 70. nie są to banki tylko kolejarzy, lecz instytucje kredytowe ukierunkowane na obsługę detaliczną także innych osób. Należą one do największych banków spółdzielczych w Niemczech i w Europie. Na tle innych wyróżniają się tym, że nie obsługują ani przedsiębiorców ani rolników. Tworzą własny związek/grupę bankową, ale należą też do Federalnego Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena. W zakresie wyrównywania płynności i realizacji transakcji rozliczeniowych korzystają od 2005 r. z usług DZ Banku.

Bezpłatne konta rozliczeniowe

Aby zostać członkiem banku Sparda, wystarczy nabyć chociaż jeden udział. Ilość posiadanych udziałów określa wysokość wypłaconej dywidendy, która stanowi swego rodzaju oprocentowanie udziałów i kształtuje się na znacznie wyższym poziomie niż oprocentowanie depozytów. Każdy członek Sparda może aktywnie wpływać na swój bank – jego strategię i ważne decyzje – uczestnicząc osobiście w pracach organów banku lub pośrednio poprzez wybranych przedstawicieli.

Celem Sparda nie jest maksymalizacja zysku ani wzrost wartości dla akcjonariuszy, jak ma to miejsce w bankach w formie spółki akcyjnej, lecz wspieranie ekonomiczne swoich członków. Następuje to przede wszystkim poprzez oferowanie im w placówkach położonych blisko miejsca zamieszkania dostosowanych do ich potrzeb produktów bankowych i bezpłatne prowadzenie na rzecz każdego członka konta żyrowego, na które przelewane są wynagrodzenia, renty, emerytury lub dokonuje się wpłat gotó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI