InfoMonitor ogłasza konkurs dla banków spółdzielczych (OPK)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki spółdzielcze sprawdzają kredytobiorców w Centralnej Ewidencji Dłużników firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dzięki temu mają większą wiedzę na temat ich zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych w różnych obszarach ich funkcjonowania, gdyż InfoMonitor posiada informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki oraz o dłużnikach alimentacyjnych.

Z raportu InfoDług wynika, iż za­ległe zadłużenie Polaków stale rośnie i wynosi aktualnie 12,06 mld zł. A im większe ich zadłużenie, tym mniejsza zdolność do terminowego regulowania płatności. Dlatego tak waż­ne jest sprawdzenie kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy – i po­winni to robić również wszyscy przed­siębiorcy. Sam proces sprawdzania jest bardzo prosty i wymaga jedynie posia­dania dostępu do internetowego syste­mu BIG. Po wpisaniu danych podmiotu, o który chcemy spytać, otrzymujemy raport, który zawiera między innymi informacje o wierzycielu, kwo­tę, walutę i rodzaj zobowiąza­nia. Oprócz sprawdzania kontrahentów InfoMonitor wspiera banki i przedsię­biorców w odzyskiwaniu długów. Wpis do BIG skutecznie mobilizuje do spłaty zaległego zadłużenia. Teraz warunki współpracy z InfoMo- nitorem są jeszcze bardziej atrakcyjne. Przygotowano bowiem konkurs dla ban­ków spółdzielczych, które staną ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI