Prezentacje: Korzystne prześwietlenie (OPK)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

siuchno.robert.01.a.150xRozmowa z Robertem Siuchno, ekspertem w Departamencie Klienta Korporacyjnego w Biurze Informacji Kredytowej BIK SA.

W październiku ubiegłego roku BIK uruchomił nowy system infor­macji o zobowiązaniach przedsię­biorców. Ile banków już korzysta z tego systemu?

Już pod koniec 2006 r. Biuro Infor­macji Kredytowej udostępniło bankom do testowania System Informacji BIK – Przedsiębiorca. Natomiast od październiku 2008 r. banki mogą już w pełni korzystać z tego systemu. Obecnie trzy banki komercyjne korzy­stają z Systemu Informacji BIK – Przed­siębiorca, ale kilka następnych jest właśnie w fazie przygotowywania swo­ich danych do uczestniczenia w tym systemie. Do końca bieżącego roku w będzie w nim ok.60 proc. danych dotyczących informacji o przedsiębior­cach, jakimi dysponują banki.

Jakie korzyści mają banki, które przystępują do Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca?

Dzięki pełnej i zagregowanej in­formacji, którą banki otrzymają w ramach Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca, mogą one rzetelniej oceniać wiarygodność finansową przedsiębiorców oraz powiązanych z nimi podmiotów, na przykład do­stawców i odbiorców. Bank może tak­że otrzymać z bazy BIK, na przykład, informacje dotyczące innego oddziału firmy. Pozwala to na całościową ocenę sytuacji klienta.

Czyżby banki miały teraz z tym problemy?

Myślę, że nie mają, ale uczestnictwo w Systemie Informacji BIK – Przedsię­biorca pozwoli im robić to szybciej. Tak, jak ma to miejsce w wypadku klientów indywidualnych. Uczestnictwo banku w wymianie danych zwiększy bowiem możliwość rozwoju wewnętrznych modeli oceny ryzyka. Wkomponowana w System Informacji BIK – Przed­siębiorca funkcja automatycznego monitorowania klientów da ponadto bankom możliwość pozyskiwania ad hoc bieżących zestawów danych do budowy i weryfikacji swoich modeli ryzyka oraz monitorowania bieżącej jakości portfeli.

Dzięki temu, że objętego Systemem Informacji BIK klienta indywidu­alnego można szybko prześwietlić, banki udzielają kredytów nawet w ciągu 15 minut. Czy podobnie bę­dzie w wypadku przedsiębiorców?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI