Monitor społdzielczy: lipiec 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.04.a.150xFuzje na horyzoncie

Stanisław Kluza, przewodniczący KNF zarekomendował bankom zatrzymanie zysku i niewypłacanie dywidendy za 2009 r. Przewodniczący zachęca do "refleksji nad polityką dywidendową, by banki posiadały odpowiednie zasoby do wejścia w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego". Pozwoli im to bezpiecznie rozwijać się i uczestniczyć w rynku przejęć. Wynik netto sektora bankowego po dwóch kwartałach 2009 r. spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 50 proc., do 4,33 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 12,5 proc., podczas gdy pod koniec I kwartału br. był na poziomie 11,2 proc. Zdaniem KNF w kolejnych dwóch latach może dojść do przejęć i konsolidacji, które będą miały wpływ na kształt krajowego sektora bankowego.

MR BANK odbudowuje kapitał

„Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Program Postępowania Naprawczego MR Banku S.A. oraz wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających instrumentów kapitałowych w kwocie 32,2 mln zł. Tym samym odbudowana została pozycja kapitałowa, poprzez podwyższenie funduszy własnych do poziomu ponad 116 mln zł” – głosi komunikat Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Poinformowano w nim, że sukcesem zakończyła się emisja akcji serii G, skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy banku. Decyzja o emisji została podjęta na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MR Banku i dotyczyła walorów o wartości od 7 do 15 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie nastąpiła ok. 50-procentowa redukcja zapisów. Oznacza to, że żaden z dotychczasowych akcjonariuszy po zarejestrowaniu emisji nie przekroczy poziomu kilku procent akcjonariatu. Emisja akcji zwiększy kapitały MR Banku do wysokości ponad 131 mln zł.

Stop dla kredytoholików!

Urząd KNF i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o prowadzeniu wspólnych prac analityczno-badawczych dotyczących jakości portfela kredytowego banków. Projekt ma przyczynić się do wsparcia diagnozowania poziomu i stanu zadłużenia konsumentów, z uwzględnieniem zjawiska przekredytowania. Ocenia się, że około 80 tys. klientów polskich banków ma więcej niż 10 kredytów i spłaca stare długi, zaciągając nowe. Łączna wysokość odsetek przewyższa ich miesięczne przychody, a przeciętna wysokość długu przekracza 100 tys. zł. Niektóre szacunki podają liczbę 100 tys. osób zadłużonych na 9 mld zł.

W ostatnim czasie w BIK znacząco wzrosła ilość zapytań monitorujących. Kwerendę zrobił już m.in. Kredyt Bank, który prześwietlił cały portfel swojej spółki zależnej „Żagiel” i na wyrywki własny. BIK ma w swojej bazie danych informacje o 64 mln rachunkach, 23 mln klientów przeszło 300 banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Badanie pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wartość udzielonych kredytów nie przekracza możliwości ich spłaty przez kredytobiorców oraz ilu z nich wpadło w spiralę zadłużenia.

Poręczenia portfelowe BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 10 mld zł na poręczenia spłaty kredytów dla firm, co może zwiększyć akcję kredytową banków o 20 mld zł. BGK będzie udzielał poręczeń indywidualnych i portfelowych. Minimalna wysokość indywidualnego poręczenia to 100 tys. zł, a maksymalna 10 mln euro. Wszystkie potrzebne dokumenty do otrzymania kredytu i poręczenia klient składa w swoim banku, który przesyła je do BGK. Ten w ciągu 15 dni musi zdecydować, czy poręczy spłatę kredytu, czy nie.

Mniejsze przedsiębiorstwa zostaną objęte tzw. poręczeniami portfelowymi. Bank będzie mógł zaproponować ten instrument nie tylko klientom, którzy o kredyt się starają, ale także tym, którzy już go mają. Kredyt musi być jednak udzielony co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem programu i maksymalnie 36 miesięcy przed jego startem. Nie może to być także kredyt na inwestycje kapitałowe oraz na spłatę innych zobowiązań (dotyczy to starych i nowych umów kredytowych). Firma oprócz oprocentowania kredytu będzie musiała zapłacić z góry roczną prowizję w wysokości 2 proc. od gwarantowanej kwoty kredytu. Gwarancje i poręczenia obejmą jedynie 50 proc. wartości kredytu.

Sejm prześwietlił NBP

Sławomir Skrzypek, prezes NBP, przedkładając w Sejmie doroczne sprawozdanie, poinformował, że w bilansie banku centralnego widnieje strata z 2007 r. – ponad 12,4 mld zł. W 2008 r. na jej pokrycie bank przeznaczył 969 mln zł. Pozostała kwota nadal obciąża bank. Strata była jedną z podstaw decyzji o utworzeniu rezerwy ryzyka kursowego – 2,1 mld zł. Bilans NBP za ubiegły rok wynosi zero złotych, co nie spodobało się posłom koalicji rządowej. W ich ocenie środki te powinny trafić do budżetu.

Szef NBP podał, że na koniec 2008 r. w obiegu było ponad 102 miliardy złotych – o 16 mld zł więcej niż w 2007 r. Ze sprawozdania wynika, że w 2008 r. prezes NBP zarabiał co miesiąc 32 tys. 894 zł, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI