Bankowość spółdzielcza w Unii Europejskiej: Rentowność jako cel

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.49.a.150xRabobank Nederland - centralny bank grupy, który świadczy usługi apeksowe, pełni również wobec zrzeszonych banków funkcje nadzorcze przekazane mu w 1952 r. przez Bank Centralny Holandii.

Rabobank Nederland prowadzi samodzielną działalność operacyjną (skarbiec, bankowość korporacyjna, usługi międzynarodowe). Do realizacji tak rozległych przedsięwzięć niezbędne okazały się kapitały przekraczające znacznie poziom zgromadzonego funduszu udziałowego banków zrzeszonych. Podjęto wówczas wspólną decyzję, że 40 proc. zysków grupy (lokalnych banków) będzie transferowane do centrali. Mechanizm redystrybucji zysków pomiędzy centralą i grupą oparty był na oprocentowaniu depozytów utrzymywanych przez banki lokalne w Rabobank Nederland z uwzględnieniem wymagań w zakresie płynności. Ostatecznie jednak, kiedy działalność komercyjna centrali zaczęła generować wystarczające zyski, realokacja kapitału została zaniechana.

Poziom funduszy własnych Rabobank Nederland umożliwia obecnie prowadzenie dużych przedsięwzięć, a także akwizycji kapitałowych w celu rozszerzenia oferty produktowej banków zrzeszonych. Na poziomie centralnym funkcjonują firmy zależne świadczące różnorakie usługi finansowe, m.in. ubezpieczenia (spółka Interpolis), leasing i faktoring (DLL) oraz zarządzanie aktywami asset management (Robeco). Warto zauważyć, że w innych europejskich grupach spółdzielczych, w których bank zrzeszający nie posiada dostatecznie dużej kapitalizacji dla tak dużych akwizycji, banki lokalne i ich organizacje regionalne stały się akcjonariuszami podobnych firm i instytucji, co jednak ogranicza możliwość wpływania na ich strategię i zarządzanie.

We Francji system podatkowy jest odnoszony do grup bankowych, a nie pojedynczego banku lokalnego. Normy kapitałowe nie stanowiły zatem dla banków spółdzielczych żadnego problemu. Zyski banków spółdzielczych nie są rozdawane udziałowcom, a przekazywane na poziom regionalny, gdzie powiększają fundusze solidarnościowe, którymi wspiera się częściowo banki lokalne. Pozostałe fundusze trafiają do kasy centralnej. System ten pozwala na gromadzenie dużych kapitałów przede wszystkim w bankach regionalnych. Działalność kas lokalnych we Francji, w przeciwieństwie do regionalnych banków niemieckich, holenderskich i hiszpańskich, sprowadza się de facto do prowadzenia punktów sprzedaży produktó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI