Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? JEREMIE mnożnik kredytów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.41.a.200xBank Gospodarstwa Krajowego uruchamia program wsparcia mikrofirm w ramach inicjatywy JEREMIE. Środki o wartości 1,5 mld zł za pośrednictwem banków i lokalnych funduszy poręczeniowych zostaną skierowane na projekty inwestycyjne RPO.

JEREMIE to inicjatywa Komisji Europejskiej podjęta przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Ideą programu jest odejście od systemu dotacji na rzecz mechanizmu środków zwrotnych, odnawialnych instrumentów finansowych. Oferowane pożyczki i poręczenia będą mogły być używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz – jak dotychczas – poprzez dotacje/granty dla indywidualnych firm. W kolejnym okresie programowania 2013-2020 większość dostępnych środków strukturalnych ma być dystrybuowana według zasad funduszy odnawialnych.

Wielkopolska jest pierwsza

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) będzie realizowana od początku 2010 r. w kilku regionach kraju. Pierwsza umowa wdrażająca program została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a samorządem Wielkopolski. Stworzony zostanie specjalny fundusz powierniczy Holding Fund, z którego unijne środki, w tym pożyczki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego będą transferowane do sektora MŚP za pośrednictwem banków, lokalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Ocenia się, że banki będą bardziej skłonne udzielać kredytów mikroprzedsiębiorstwom, ponieważ Holding Fund poręczy znaczącą część pożyczek.

BGK pełni rolę menedżera funduszu powierniczego, którego zadaniem jest zawieranie umów z pośrednikami finansowymi, uruchomienie dla nich zwrotnego wsparcia oraz aktualizacja ich biznesplanów i monitorowanie wyników przez nich osiąganych. O funkcję pośrednika finansowego ubiega się obecnie około 30 banków

Szacuje się, że tylko w woj. pomorskim wsparcie z programu JEREMIE uzyska ok. 15,7 tys. małych i mikrofirm, a lokalne instytucje finansowe obsługujące sektor MŚP uzyskają dostęp do kwoty ponad 287 mln złotych.

Rynek mikropożyczek

W Polsce usługi mikrokredytowe obejmują 29 proc. gospodarstw domowych – łącznie 1,98 mln konsumentów, w tym 17 proc. to działające już małe firmy, a pozostałe 83 proc. to potencjalni przedsiębiorcy. Na podstawie badań Microfinance Centre wartość tego rynku można szacować na ponad 36 mld zł. Największy udział w tym segmencie mają banki (98 proc.), jednakże tylko 3 proc. małych rodzinnych firm korzysta obecnie z ich oferty.

Alternatywę stanowią lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Na koniec 2008 r. w Polsce działało 65 instytucji prowadzących 71 funduszy pożyczkowych, w których przedsiębiorcy pozyskali w ciągu roku blisko 20 tys. pożyczek na kwotę 440 mln zł, tworząc przy tym ok. 6 tys. nowych miejsc pracy. Fundusze pożyczkowe, licząc od początku ich działalności, tj. połowy lat 90., udzieliły 171,3 tys. mikropożyczek o łącznej wartości 2816,7 mln zł. Przeciętna ich wartość jednostkowa to 16,5 tys. zł. Ocenia się, że jakość portfela kredytowego funduszy pożyczkowych jest obecnie zdecydowanie lepsza niż w bankach komercyjnych (wskaźnik strat 1,65 proc.).

Microfinance Centre zwraca uwagę, że oferta banków dla nowych przedsiębiorstw (o aktywności krótszej niż dwa lata) jest ograniczona ze względu na wymagania w zakresie biznesplanów i gwarancji kredytowych. Ponadto ryzyko związane ze wsparciem przedsiębiorców o krótkiej bądź żadnej historii kredytowej jest większe niż w przypadku małych i średnich firm. Z drugiej strony, wyspecjalizowane pozabankowe instytucje finansowe i programy mikropożyczkowe posiadają dobrą wiedzę na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI