Spółdzielcze obligacje: Odmrażamy kapitał

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.15.a.250xNarodowy Bank Polski może pomóc bankom spółdzielczym, kupując od nich obligacje, które są uwzględniane przy wyliczaniu funduszy własnych, lub udzielając pożyczek podporządkowanych.

Prawo do emitowania obligacji i bankowych papierów wartościowych zapewnia nowela ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Akuszerem nowelizacji był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i grupa posłów na czele z posłem Sławomirem Neumannem. Zastrzyku kapitałowego potrzebuje około 60 największych banków, najdynamiczniej prowadzących akcję kredytową. Jerzy Różyński, prezes KZBS, liczy, że papiery dłużne będą nabywać państwowe instytucje, NBP i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank spółdzielczy emitent

Narodowy Bank Polski: spotkanie w sprawie w sprawie „Paktu na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej” z udziałem przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej. Fot. NBP

W znowelizowanej ustawie katalog czynności banku spółdzielczego obejmuje emitowanie za zgodą banku zrzeszającego obligacji i bankowych papierów wartościowych. Emitent może również zaciągać zobowiązania związane z emisją. Brak takiego zapisu w dotychczasowej ustawie dyskryminował BS-y, i to nie tylko w stosunku do banków komercyjnych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 1 ustawy o obligacjach prawo emisji obligacji przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i posiadającym osobowość prawną.

Pozyskane z emisji środki będą mogły być za zgodą KNF zaliczone do kapitału uzupełniającego, a w przyszłości prawdopodobnie do kapitału podstawowego (co nie wymagałoby zgody nadzoru). Może to amortyzować ryzyko związane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI