Wynik finansowy netto

Siedziba ERGO Hestia
Z rynku finansowego

ERGO Hestia zamyka 30-lecie z rekordowym wynikiem

W jubileuszowym 2021 r. spółki wchodzące w skład grupy ERGO Hestia zebrały łącznie ponad 7,877 mld zł składki przypisanej brutto – 7,440 mld zł w spółce majątkowej oraz 437 mln zł w spółce życiowej. Ubezpieczyciel osiągnął również bardzo dobry wynik finansowy netto na poziomie 373 mln zł utrzymując wysoką rentowność i wynik techniczny. Szeroka dystrybucja ubezpieczeń we współpracy z niemal 70 tys. agentów oraz brokerów pozostaje priorytetem ubezpieczyciela. ERGO Hestia ubezpiecza obecnie ponad 3 mln klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pocztowy
Z rynku finansowego

Bank Pocztowy: 26,6 mln zł zysku netto w I kwartale; jest decyzja o uruchomieniu działania naprawczego

Według wstępnych danych, zysk netto Banku Pocztowego wyniósł w I kw. 26,6 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku przed rokiem. Zarząd zdecydował o zakończeniu realizowanych w ramach Planu Naprawy działań służących przywróceniu stabilności finansowej oraz o uruchomieniu działania naprawczego z zakresu adekwatności kapitałowej – podał bank w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo PZU
Z rynku finansowego

Grupa PZU notuje historyczne wyniki w roku 2021

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,336 mld zł, co jest wynikiem najwyższym od 12 lat. W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła też przypis składki brutto do 25,1 mld zł, najwyższej wartości w swojej historii. Mocno wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Zwrot na kapitale w ubiegłym roku na poziomie 18,6% stawia PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Haitong Bank
Z rynku finansowego

Haitong Bank systematycznie rośnie; wyniki finansowe za rok 2021

Haitong Bank opublikował wyniki finansowe za 2021 r. – w ujęciu globalnym odnotował zysk netto w wysokości 3,6 mln EUR, przy przychodach z działalności bankowej na poziomie 89 mln EUR. Wyniki Banku świadczą o odporności na długotrwałe skutki pandemii oraz niestabilną sytuacją makroekonomiczną, a także o tym, że podjęte działania mające na celu utrzymanie rentowności przynoszą wymierne efekty. Na koniec ubiegłego roku wskaźnik CET1 wynosił 18,9 procent, wskazując na silną pozycję płynnościową i kapitałową Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 13